Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?
İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz geçici hukuki koruma tedbirlerinden birisidir. İhtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas kanununda düzenlenmiştir. Hemen ve konuyu tamamen irdelemeden belirtmekte fayda vardır ki ihtiyat...

Devamını Oku
Memnu Hakların İadesi Davası
Memnu Hakların İadesi Davası

Memnu Hakların İadesi yani yasaklanmış hakların geri verilmesi kişi hakkında uygulanan mahkumiyet kararı sebebiyle Türk Ceza Kanunu haricindeki kanunlardaki düzenlemeyle kişinin yasaklılığını ortadan ...

Devamını Oku
Adli Sicil Nasıl Silinir?
Adli Sicil Nasıl Silinir?

Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararlarına adli ...

Devamını Oku
Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Yüksek Disiplin Kurulu; kapsamı, amacı ve toplanması ile vereceği kararlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği çıkartılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan a...

Devamını Oku
Firar Suçu
Firar Suçu

Sırf askeri suçlar kategorisinde yer alan Firar suçu 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun “Askeri Suçlar ve Kabahatler ve Cezalar” başlıklı birinci kısmının “Cürümler ve Cezaları” başlıklı üçüncü babını...

Devamını Oku
İrtikap Suçunun Cezai Yaptırımı
İrtikap Suçunun Cezai Yaptırımı

İrtikap suçu Türk Ceza Kanununun 250'nci maddesinde düzenlenmiştir. İrtikap suçu ancak kamu görevlisi olan kişiler tarafındasn işlenebilen bir suç tipidir. Kamu görevlisi görevinin sağladığı nüfusu ve...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık