Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Tazminat Davası Avukatları Ankara
Tazminat Davası Avukatları Ankara

Tazminat davası avukatları Ankara kavramı tazminat davalarındaki artış bakımından kişilerin avukat taleplerinin karşılanması amacıyla arayış içerisine girmeleri ile ortaya çıkan bir kavramdır. Nitekim...

Devamını Oku
Manevi Tazminat Davası
Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davası genel kapsamlı bir ifadedir. Manevi tazminat için öncelikli unsur manevi bir zararın ortaya çıkmış olmasıdır. Manevi zarar; kişinin manevi varlığı üzerinde meydana gelen olumsuz...

Devamını Oku
Doktor Hataları ve İhmalleri Yargı Kararları
Doktor Hataları ve İhmalleri Yargı Kararları

Doktor hataları ve ihmalleri bakımından hekimin tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdiği sırada tıb biliminin uygulamalarına aykırı davranması, hastanın zararına sonuçlar doğuracak müdahalelerde bulunulması,...

Devamını Oku
Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası bakımından işlenen suçun ceza yargılamasına konu olmasına gerek yoktur. Suça ilişkin fiili davranışlar suçun oluşması için gerekli koşulların ol...

Devamını Oku
Verilen Görev ve Emirleri Kasten Yapmamak
Verilen Görev ve Emirleri Kasten Yapmamak

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak disiplin suçu 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlenmiş olup disiplin cezası bakımından Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerd...

Devamını Oku
Görev Dışında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak
Görev Dışında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak

Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak disiplinsizliği 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda yer almaktadır. İlgi...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık