Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
İş Hukukunda Cezai Şart
İş Hukukunda Cezai Şart

İş hukukunda cezai şartın kabul edilebilmesi karşılıklılık koşuluna bağlanmış olup işçi aleyhine ceza koşulunun kararlaştırılabilmesi için işveren aleyhine de aynı koşullarada ceza koşulunun kararlaşt...

Devamını Oku
İş Hukukunda İspat ve Deliller
İş Hukukunda İspat ve Deliller

İspat, müddeabihin yani dava konusunun ve bu konuya karşı yapılan savunmanın dayandırıldığı vakıaların var olup olmadığı hususunda mahkemeye kanaat verilmesi işlemine denilmektedir. İspatın konusunu i...

Devamını Oku
İş Hukukunda Arabuluculuk
İş Hukukunda Arabuluculuk

Arabuluculuk mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Taraflar aralarında anlaşamadıkları uyuşmazlığı arabulucunun yardımıyla birlikte görürüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuk yönteminde ...

Devamını Oku
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?

İş arama izni 4857 sayılı İş Kanunun 27. maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin günde iki saatlik iş arama izni bulunur. Bu, nıspi emredici bir hüküm olduğundan daha fazla bir yeni iş aram...

Devamını Oku
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenmesi gereken bir tazminattır. Zamanında yapılmayan ödeme için gecikme faizi uygulanabilmektedir. Kıdem tazminatına uygulanacak gecikme faizi 1...

Devamını Oku
İş Hukukunda İbraname Nedir?
İş Hukukunda İbraname Nedir?

İş hukukunda ibranamenin büyük önemi bulunmaktadır. Nitekim ibraname borcu söndüren bir işlem olduğundan özenle ve kanunun aradığı usule göre hazırlanmalı aksi durum hak kayıplarına sebep olmaktadır....

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık