Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Yüksek Disiplin Kurulu; kapsamı, amacı ve toplanması ile vereceği kararlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği çıkartılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan a...

Devamını Oku
Firar Suçu
Firar Suçu

Sırf askeri suçlar kategorisinde yer alan Firar suçu 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun “Askeri Suçlar ve Kabahatler ve Cezalar” başlıklı birinci kısmının “Cürümler ve Cezaları” başlıklı üçüncü babını...

Devamını Oku
İrtikap Suçunun Cezai Yaptırımı
İrtikap Suçunun Cezai Yaptırımı

İrtikap suçu Türk Ceza Kanununun 250'nci maddesinde düzenlenmiştir. İrtikap suçu ancak kamu görevlisi olan kişiler tarafındasn işlenebilen bir suç tipidir. Kamu görevlisi görevinin sağladığı nüfusu ve...

Devamını Oku
İdare Mahkemesinin Görevleri Nelerdir
İdare Mahkemesinin Görevleri Nelerdir

İdare mahkemesinde davalar kamuya karşı açılmaktadır ve davalı taraf hiçbir zaman gerçek kişi olmaz. İdari uyuşmazlıklar sebebiyle açılan davalarda davalı tarafı idarenin kendisi yani işlemi ya da eyl...

Devamını Oku
Aile Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?
Aile Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Aile Mahkemesinin görevleri kanun ile düzenlenir. Aile mahkemelerinin görevleri ve kuruluşlarına ilişkin Aile Mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun bulunmaktadır. Bu Kanunun ...

Devamını Oku
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında; "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projeler...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık