Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Müspet Zarar ve Menfi Zarar Arasındaki Fark
Müspet Zarar ve Menfi Zarar Arasındaki Fark

Müspet zarar ve menfi zarar Türk Borçlar Kanununun 125. maddesinde düzenleme yeri bulmuştur. İlgili kanun maddesi gereği alacaklının iki seçimlik hakkı bulunmaktadır. Alacaklı ya aynen ifayı yani geci...

Devamını Oku
Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır?
Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır?

Kapıcı, konut kapıcısı Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğe göre konut kapısıcı binanın bakımı, korunması, onarımı ile ortak kullanım alanları ile burada bulunan döşemele...

Devamını Oku
Koronavirüs ve Hukuki İlişkiler
Koronavirüs ve Hukuki İlişkiler

Koronavirüs salgını iş hukuku bakımından “mücbir sebep" olarak geçmektedir. Koronavirüs, iş hukuku açısından “mücbir sebep”, "zorlayıcı sebep" tir. 4857 sayılı İş Kanunu zorlayıcı sebepleri işçi ve iş...

Devamını Oku
İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?
İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz geçici hukuki koruma tedbirlerinden birisidir. İhtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas kanununda düzenlenmiştir. Hemen ve konuyu tamamen irdelemeden belirtmekte fayda vardır ki ihtiyat...

Devamını Oku
Memnu Hakların İadesi Davası
Memnu Hakların İadesi Davası

Memnu Hakların İadesi yani yasaklanmış hakların geri verilmesi kişi hakkında uygulanan mahkumiyet kararı sebebiyle Türk Ceza Kanunu haricindeki kanunlardaki düzenlemeyle kişinin yasaklılığını ortadan ...

Devamını Oku
Adli Sicil Nasıl Silinir?
Adli Sicil Nasıl Silinir?

Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararlarına adli ...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık