Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Malulen Emeklilik Şartları ve Malulen Emeklilik Davası
Malulen Emeklilik Şartları ve Malulen Emeklilik Davası

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almaya amaçlayan; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları düzenleme altına alan 5510 sayılı Sosyal ...

Devamını Oku
Menfi Tespit Davası Şartları Nelerdir?
Menfi Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Menfi tespit davası İcra İflas Kanununun 72. maddesinde düzenlenmiştir. Borçlu icra tehdidi altında borcunu ödedikten sonra sadece icra tehdidi altında ödediğine ilişkin açılan istirdat davası da aynı...

Devamını Oku
Naklen Atama Kararına İtiraz
Naklen Atama Kararına İtiraz

Devlet ya da kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş...

Devamını Oku
Aile Hekimlerinin Hukuki Statüsü
Aile Hekimlerinin Hukuki Statüsü

Aile hekimi nedir- Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her ki...

Devamını Oku
Ceza Davası ve Hukuk Davası İlişkisi
Ceza Davası ve Hukuk Davası İlişkisi

Ceza davası hukuk davası ya da ceza mahkemeleri hukuk mahkemeleri arasında ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararların hukuk hakimi kararlarını etkileyip etkilemeyeceği hususu son derece önemlidir. T...

Devamını Oku
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Şartları
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Şartları

Anayasa mahkemesi bireysel başvruru- Anayasa Mahkemesinin norm denetimi, bireysel başvuru, yüce divan yargılamaları, siyasi parti kapatma davaları, siyasi partilerin mali denetimi, yasama dokunulmazlı...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık