Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi İptal Davası
Sözleşmeli Er Sözleşme Feshi İptal Davası

Sözleşmeli er sözleşme feshi iptal davasında  Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında sözleşmeli er olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığın...

Devamını Oku
İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği
İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği

İzinsiz olarak garnizonu terk etmek disiplinsizliği 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda düzenlenmiş olup kanundaki tanımına göre izinli olmadığı halde görev yaptığı garnizon hudutla...

Devamını Oku
Uzman Doktorun Ameliyata Katılmaması ve Organizasyon Kusuru
Uzman Doktorun Ameliyata Katılmaması ve Organizasyon Kusuru

Uzman doktorun ameliyata katılmaması ve organizasyon kusuru bakımından açılan davada danıştay tarafından bozma kararı verilerek tazminata hükmedilmiştir. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) ; Türk Tabi...

Devamını Oku
Uzman Erbaş Uzman Jandarma Maluliyet Davası
Uzman Erbaş Uzman Jandarma Maluliyet Davası

Uzman erbaş veya uzman jandarma maluliyet davasında uzman erbaş olan kişinin, psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kullandığı hava değişimi süresinin üç ayı geçmesi üzerine sözleşmesinin feshi sonrasın...

Devamını Oku
Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma
Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma

Disiplin puanının tamamının kaybedilmesi sebebiyle okuldan çıkarılma işleminin hukuka uygun olup olmadığı hususunun görüşüleceği yer idare mahkemeleridir ve dava idare mahkemelerinde açılır. İdare mah...

Devamını Oku
Garnizon İçi Atamada İdari Asayiş ve Zaruri Nedenler
Garnizon İçi Atamada İdari Asayiş ve Zaruri Nedenler

Garnizon İçi Atamada İdari Asayiş ve Zaruri Nedenler- Sadece tek bir disiplin cezasına istinaden bulunduğu görevde kendisinden yeterince verim alınamadığı belirtilerek atama teklifinde bulunulduğu ve ...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık