Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Merkez Disiplin Kurulu Nedir 
Merkez Disiplin Kurulu Nedir 

Merkez disiplin kurulu kavramı 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN da yer alan ve görev tanımı bu kanunda yer alan bir kuruldur...

Devamını Oku
Vazife Malullüğü Mahkeme Kararları
Vazife Malullüğü Mahkeme Kararları

Vazife malullüğü mahkeme kararları- Öncelikle vazife malullüğü hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunmakta fayda vardır. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek maksadıyla Vazife Malullüğü Şartları ...

Devamını Oku
Güvenlik Soruşturması İptal Kararı
Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

Güvenlik soruşturması iptal kararı- Güvenlik soruşturması özellikle son dönemlerde yapılan Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlarla akıbeti tam belli olmayan bir kanuni uygulamadır. Unutulmamalıd...

Devamını Oku
Aile Hekimi İhtar Puanı İptal Davası
Aile Hekimi İhtar Puanı İptal Davası

Aile hekimi ihtar puanı iptal davası aile hekimlerinin hukuki statüsü gereği idari yargının görev alanına girmektedir. Nitekim aile hekimliği kamu görevi olup aile hekimlerine verilen cezalara karşı i...

Devamını Oku
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi

Sağlıkta şiddet- 1982 Anayasasının 49’uncu maddesine göre; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek,...

Devamını Oku
Diş Hekimleri Disiplin Hukuku
Diş Hekimleri Disiplin Hukuku

Diş hekimleri disiplin hukukuna geçmeden önce diş hekimlerinin bağlı bulundukları odalar ve birliklerin tanımlarını yapalım. 

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık