Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
İdari Yargıda Aleyhe Bozma Yasağı
İdari Yargıda Aleyhe Bozma Yasağı

İdari yargıda aleyhe bozma yasağı ceza yargılamalarında olduğu gibi geçerli olan bir kuraldır. Nitekim disiplin cezalarına yapılan itiraz neticesinde disiplin cezasına itiraz eden tarafın daha ağır bi...

Devamını Oku
Muvafakat Vermeme İşleminin İptali
Muvafakat Vermeme İşleminin İptali

Muvafakat vermeme işleminin iptaline geçmeden önce muvafakat vermeden bahsetmekte fayda vardır. Muvafakat devlet memurları kanununun 74. maddesinde memurların bir kurumdan diğerine nakilleri başlığıyl...

Devamını Oku
Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi
Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi

Ölüm belgesi düzenlenmesinde aile hekiminin görevi bakımından nöbet talimatları düzenlenmesi gerektiği ve bu nöbet talimatlarında hangi hekimlerin bulunacağı yönetmelikte belirtilmiştir. Buna istinade...

Devamını Oku
Haksız Yere İşten Çıkarılma
Haksız Yere İşten Çıkarılma

Haksız yere işten çıkarılma işverenin iş akdini haksız olarak feshetmesi yani iş akdinin işçi aleyhine haksız olarak sonlandırılmasıdır. İşverenin yönetim hakkı bulunsa da bu hakkını kanunlara aykırı ...

Devamını Oku
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının İptali
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının İptali

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline gelmeden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Nitekim işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeli...

Devamını Oku
Eş Durumu Tayini İptali Davası
Eş Durumu Tayini İptali Davası

​​​​​​​Eş durumu tayini iptali davası eşler açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim eşlerden birisinin buludukları ilden başka bir ile tayini ile aile birliği ile ilgili olarak farklı olumsuzluklar...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık