Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği
Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek disiplinsizliği 657 sayılı Devlet memurları kanunun 125. maddesinin birinci fıkrasının "C" bendinin "b" alt bendinde düzenlenmiştir. İlgili disiplin suç...

Devamını Oku
Doktor Hatası Tazminat Davasında Bilirkişi Raporu
Doktor Hatası Tazminat Davasında Bilirkişi Raporu

Doktor hatası tazminat davasında bilirkişi raporunun çok büyük önemi bulunmaktadır. Nitekim yapılan tıbbi müdahalenin doktor hatası dolayısıyla mı yoksa komplikasyon sebebiyle mi olumsuz olduğu hususu...

Devamını Oku
Denetim Görevini Yerine Getirmemek Disiplinsizliği
Denetim Görevini Yerine Getirmemek Disiplinsizliği

Denetim görevini yerine getirmemek disiplinsizliği 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Denetim görevini yerin...

Devamını Oku
Devlet Hastanesine Tazminat Davası Mahkeme Kararları
Devlet Hastanesine Tazminat Davası Mahkeme Kararları

Devlet Hastanesine tazminat davası mahkeme kararları bakımından bakılacak olursa açılacak dava tam yargı davası niteliğinde olacaktır. Nitekim idareye yani devletin kendisine açılacak tazminat davalar...

Devamını Oku
Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları
Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları

Uzman erbaşların mahkeme kararları çeşitlilik göstermektedir. Hangi konuya ilişkin dava açmak istiyorsanız bu konunun uzmanı avukatlardan öncelikli olarak bilgi almanızı tavsiye ederiz. 

Devamını Oku
Sözleşme Yenilememe Danıştay Kararı
Sözleşme Yenilememe Danıştay Kararı

Sözleşme yenilememe danıştay kararı bakımından (sözleşmeli memur sözleşme yenilmeme) öncelikli olarak belirtmek gerekir ki kişinin görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna yönelik bir tespitte bulun...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık