Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Güvenlik Soruşturması İptal Kararı
Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

Güvenlik soruşturması iptal kararı- Güvenlik soruşturması özellikle son dönemlerde yapılan Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlarla akıbeti tam belli olmayan bir kanuni uygulamadır. Unutulmamalıd...

Devamını Oku
Aile Hekimi İhtar Puanı İptal Davası
Aile Hekimi İhtar Puanı İptal Davası

Aile hekimi ihtar puanı iptal davası aile hekimlerinin hukuki statüsü gereği idari yargının görev alanına girmektedir. Nitekim aile hekimliği kamu görevi olup aile hekimlerine verilen cezalara karşı i...

Devamını Oku
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi

Sağlıkta şiddet- 1982 Anayasasının 49’uncu maddesine göre; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek,...

Devamını Oku
Diş Hekimleri Disiplin Hukuku
Diş Hekimleri Disiplin Hukuku

Diş hekimleri disiplin hukukuna geçmeden önce diş hekimlerinin bağlı bulundukları odalar ve birliklerin tanımlarını yapalım. 

Devamını Oku
Şikayet Hakkının Kötüye Kullanılması
Şikayet Hakkının Kötüye Kullanılması

Şikayet hakkını kötüye kullanılması kavramına geçmeden önce bu hakkın varlığından bahsetmek yararlı olacaktır. Nitekim bu şikayet hakkı Anayasal bir hak olan hak arama özgürlüğünün bir parçası olarak ...

Devamını Oku
Velayetin Değiştirilmesi ve Velayet Davası 
Velayetin Değiştirilmesi ve Velayet Davası 

Velayetin değiştirilmesi ve velayet davasında öncelik çocuğun üstün yararıdır. Velayetin yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesi gibi yöntemler sadece mahkeme kararı ile yerine getirilir. Mahkeme kararı ...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık