Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Sağlık Özrü Nedeniyle Atama
Sağlık Özrü Nedeniyle Atama

Sağlık özrü nedeniyle atama isteğinin ve talebinin kurum tarafından reddine ilişkin karara karşı 60 gün içinde kararın iptali için açılan davada Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları...

Devamını Oku
Emre İtaatsizlik Cezası
Emre İtaatsizlik Cezası

Emre itaatsizlik cezası daha doğru ifade ile emre itaatsizlik disiplinsizliği 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda düzenlenmiştir. Söz konusu disiplin suçunun tanımı kasıtlı olarak h...

Devamını Oku
Boşanmada Ekonomik Şiddet 
Boşanmada Ekonomik Şiddet 

Boşanmada ekonomik şiddet- Ev içi şiddet denildiğinde genellikle ilk akla gelen fiziksel ve psikolojik şiddettir. Fakat hane içindeki şiddet kapsamlı ve çok faklı boyutlara sahip olabilmektedir. Yargı...

Devamını Oku
Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali
Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

Basın yoluyla kişilik haklarının ihlali bakımından açıklamalarda bulunacak olursak basın yoluyla kişilik haklarının ihlali tabi ki de günümüz koşulları değerlendirildiğinde oldukça artış göstermektedi...

Devamını Oku
Rıza Verilmeyen Hallerde Tıbbi Müdahalede Bulunmak
Rıza Verilmeyen Hallerde Tıbbi Müdahalede Bulunmak

Rıza verilmeyen hallerde tıbbi müdahalede bulunmak bakımından aşağıda yer verdiğimiz kararlara geçmeden önce bir hususta bilgi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Hukuka uygun tıbbi müdahalenin gerçe...

Devamını Oku
Boşanmada Cinsel Şiddet 
Boşanmada Cinsel Şiddet 

Boşanmada Cinsel Şiddet aslında kanunda net bir şekilde düzenlenmiş boşanma sebepleri içerisinde yer almaz. Türk Medeni Kanunu olan 4721 sayılı kanunun 166. maddesinde evlilik birliğinin temelinden sa...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık