Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası bakımından işlenen suçun ceza yargılamasına konu olmasına gerek yoktur. Suça ilişkin fiili davranışlar suçun oluşması için gerekli koşulların ol...

Devamını Oku
Verilen Görev ve Emirleri Kasten Yapmamak
Verilen Görev ve Emirleri Kasten Yapmamak

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak disiplin suçu 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlenmiş olup disiplin cezası bakımından Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerd...

Devamını Oku
Görev Dışında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak
Görev Dışında Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak

Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak disiplinsizliği 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda yer almaktadır. İlgi...

Devamını Oku
Boşanmada Fiziksel Şiddet
Boşanmada Fiziksel Şiddet

Boşanmada fiziksel şiddet evlilik birliğinin içinde eşlerden birinin diğerinin vücut bütünlüğüne karşı yapmış olduğu bir saldırı niteliğindedir. Fiziksel şiddet uygulayan kişi aynı zamanda Türk Ceza K...

Devamını Oku
Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği
Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinin tespitinde bize yol gösterecek olan husus yapılan tıbbi müdahalenin niteliğidir. Nitekim eser niteliğinde kabul edilen tıbbi müdahalelerde hasta...

Devamını Oku
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi Davası
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi Davası

Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi Davası- Kişilik hakkı Türk medeni kanununda tanımı yapılmış tam ve kesin olarak sınırları çizilmiş bir hak türü değildir. Genel olarak 'kişiye bedeni ve maddi bü...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık