Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu
Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu

Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk kanunu henüz ülkemizde yasalaşmamış TBMM ne kanun teklifi olarak 17.07.2020 tarihinde verilmiştir. Kanun teklifi şu anda TBMM komisyonlarında gö...

Devamını Oku
Psikolojik Şiddet Boşanma Yargıtay Kararı
Psikolojik Şiddet Boşanma Yargıtay Kararı

Psikolojik şiddet boşanma davası 4721 sayılı medeni kanunumuzda düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ilişkin ya da halk arasında bilinen şiddetli geçimsizlik boşanma davasına il...

Devamını Oku
Görevi İle İlgili Olarak Her Ne Şekilde Olursa Olsun Çıkar Sağlamak
Görevi İle İlgili Olarak Her Ne Şekilde Olursa Olsun Çıkar Sağlamak

Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak disiplinsizliği 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanuna göre bu suç kademe ilerlemesinin d...

Devamını Oku
Özel Hastane Doktor Hatası Tazminat Davası
Özel Hastane Doktor Hatası Tazminat Davası

Özel hastane doktor hatası tazminat davasında önemli olan husus hekimle hasta arasında yapılmış olan hukuki ilişki ile özel hastane ile hasta arasında yapılan hukuki ilişkinin iyi bir şekilde ortaya k...

Devamını Oku
Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği
Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek disiplinsizliği 657 sayılı Devlet memurları kanunun 125. maddesinin birinci fıkrasının "C" bendinin "b" alt bendinde düzenlenmiştir. İlgili disiplin suç...

Devamını Oku
Doktor Hatası Tazminat Davasında Bilirkişi Raporu
Doktor Hatası Tazminat Davasında Bilirkişi Raporu

Doktor hatası tazminat davasında bilirkişi raporunun çok büyük önemi bulunmaktadır. Nitekim yapılan tıbbi müdahalenin doktor hatası dolayısıyla mı yoksa komplikasyon sebebiyle mi olumsuz olduğu hususu...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık