Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı
Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarının herhangi bir sabit değeri yoktur. Hakim, Hakaret nedeniyle manevi tazminat davalarında Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarını somut olayın özelliğine ...

Devamını Oku
Amirlerine Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine Fiili Tecavüzde Bulunmak
Amirlerine Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine Fiili Tecavüzde Bulunmak

Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak disiplin suçu 657 sayılı kanunun 125. maddesinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer ...

Devamını Oku
Erkeğin Ailesinin Evliliğine Müdahalesine Sessiz Kalması
Erkeğin Ailesinin Evliliğine Müdahalesine Sessiz Kalması

Erkeğin ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kalması onların yanında tavır alması evlilik birliğinin sarsılması ya da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren davranışlar içerisind...

Devamını Oku
Sağlık Hukuku Tazminat Davaları
Sağlık Hukuku Tazminat Davaları

Sağlık hukuku tazminat davaları sağlık bakanlığına karşı açılabileceği gibi özel hastaneye karşı da açılabilecektir. Yalnız bu ayrımın yapılması davanın öncesinde gerekmektedir. Nitekim sağlık bakanlı...

Devamını Oku
Tazminat Davası Avukatları Ankara
Tazminat Davası Avukatları Ankara

Tazminat davası avukatları Ankara kavramı tazminat davalarındaki artış bakımından kişilerin avukat taleplerinin karşılanması amacıyla arayış içerisine girmeleri ile ortaya çıkan bir kavramdır. Nitekim...

Devamını Oku
Manevi Tazminat Davası
Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davası genel kapsamlı bir ifadedir. Manevi tazminat için öncelikli unsur manevi bir zararın ortaya çıkmış olmasıdır. Manevi zarar; kişinin manevi varlığı üzerinde meydana gelen olumsuz...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık