Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Okuldan Çıkarılan Astsubay Adayı Emsal Danıştay Kararı
Okuldan Çıkarılan Astsubay Adayı Emsal Danıştay Kararı

Okuldan çıkarılan astsubay adayı emsal danıştay kararında da görüleceği üzere dava konusu işlemin, Davacının Astsubaylığa Nasbının Yapılması Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Milli Savunma ...

Devamını Oku
Güvenlik Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
Güvenlik Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Güvenlik soruşturmasında yeni gelişme olarak Anayasa Mahkemesinin 4045 sayılı kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasındaki hususları iptal ettiğini, buna göre kişi hakkındaki adli sicil ve arşiv kaydının ara...

Devamını Oku
Askeri Tazminat Davaları
Askeri Tazminat Davaları

Askeri tazminat davaları askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen ölüm ya da yaralanma olaylarına karşı açılan davalardandır. Askeri tazminat davaları devlete karşı açılan tazmin...

Devamını Oku
Eşin Giyimine Karışmak Boşanma Davası
Eşin Giyimine Karışmak Boşanma Davası

Eşin giyimine karışmak boşanma davası olarak karşımıza çıkabilmektedir. Aslında eşler her ne kadar evlilik birliğinin devamı süresince birbirlerine karşı sadakat yükümlüsü olsalar da bu yükümlülük eşi...

Devamını Oku
Malpraktis Ceza Davası
Malpraktis Ceza Davası

Malprkatis ceza davası, hekimin tıbbi müdahaleyi gerçekleştirirken kasıtlı ya da ihmali davranışla hastaya zarar verdiği durumlarda ortaya çıkan cezai yargılamalar için kullanılan bir tabirdir. Doktor...

Devamını Oku
Polis İdari Dava Örnekleri
Polis İdari Dava Örnekleri

Polis idari dava örnekleri fazlasıyla şekillendirilip örneklendirilebilir. Ancak polis memurlarının meslek hayatları boyunca en fazla idari dava açtıkları husus tabi ki de disiplin cezalarının iptali ...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık