Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Tıbbi İhmal Sonucu Zarara Uğranılması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi varlığını Koruma Hakkı
Tıbbi İhmal Sonucu Zarara Uğranılması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi varlığını Koruma Hakkı

Tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından inceleme y...

Devamını Oku
Disiplin Cezası Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğraması
Disiplin Cezası Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğraması

Disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğraması bakımından yüksek mahkeme kararlarına yer verilmiştir.

Devamını Oku
Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?
Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Kişi güvenlik belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ihtiva eder. Kişi güvenlik belgesi s...

Devamını Oku
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası

Desten yoksun kalma tazminatı davasına geçmeden önce destekten yoksun kalma hakkında bir giriş yapmakta fayda vardır. Destekten yoksun kalma ölen kişinin desteğinden mahrum kalmış olan kişi ya da kişi...

Devamını Oku
Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme
Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme

Yedek subaylıktan erliğe düşürülme işlemi; yedek subay öğrencilerine yedek subay nasbedilmeden önce yapılan ve 7179 sayılı Askeralma kanununun 33. maddesi gereğince statüsünün er olarak değiştirilmesi...

Devamını Oku
Astlarına veya Mesai Arkadaşlarına Karşı Onur Kırıcı Söz Söylemek Disiplinsizliği
Astlarına veya Mesai Arkadaşlarına Karşı Onur Kırıcı Söz Söylemek Disiplinsizliği

Astlarına veya Mesai Arkadaşlarına Karşı Onur Kırıcı Söz Söylemek disiplinsizliği bakımından yapılması gereken bu fiil ve davranışı işleyen kişi tarafından süresinde dava açılması gerektiği gerçeğidir...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık