Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi
Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi

Velayet davasında çocuğun dinlenmesi davanın seyri bakımından oldukça elzemdir. Mahkemeler özellikle 8 ve 8 yaşından büyük çocukların pedagog eşliğinde dinlenmesine karar vermeli ve bu pedagoglar vası...

Devamını Oku
Polis Disiplin Cezası İptal Davası
Polis Disiplin Cezası İptal Davası

Polis disiplin cezası iptal davası- Polisler 7068 sayılı kanuna tabi olup disiplin suçları bakımından bu kanunda yer alan hükümler uygulanmak suretiyle disiplin cezası ile tecziye edilirler. Polisleri...

Devamını Oku
Tıbbi İhmal Sonucu Organ Kaybı
Tıbbi İhmal Sonucu Organ Kaybı

Tıbbi ihmal sonucu organ kaybı nedeniyle açılan davalarda ilk derece mahkemesi ve üst derece mahkemesinin davanın reddine karar vermesi ile olağan kanun yollarının tüketilmiş olduğu gerçeği ile karşıl...

Devamını Oku
Askeri Cezada Cezaların Ertelenmesi
Askeri Cezada Cezaların Ertelenmesi

Askeri Ceza Kanunun 21'inci maddesinde şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar; ağır hapis ve hapis ile kısa hapis cezası olarak düzenlenmiş, Ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve neticeleri ve icra...

Devamını Oku
Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi
Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi

Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi- 657 Sayılı Kanuna veya özel kanunlara tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken soruşturma ya da kovuşturma sebebiyle memu...

Devamını Oku
Tazminat Davalarında Devletin Hizmet Kusuru
Tazminat Davalarında Devletin Hizmet Kusuru

Tazminat davalarında devletin hizmet kusuru- Hukuk devletinin bir gereği olan hizmet kusuru idare hukukuna özgü bir kavramdır. İdarenin yürüttüğü kamu hizmetinin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç i...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık