Hastane Yönetimi ve Hekim Danışmanlığı

Hastane Yönetimi ve Hekim Danışmanlığı

Hastane Yönetimi ve Hekim Danışmanlığı

Hastane Yönetimi ve Hekim Danışmanlığı

Tıp hukuku her gün gelişen bir hukuk dalıdır. Nitekim hekimlerimizin tıbbi kuralları uygularken tıp biliminin gereklerine göre kendilerini geliştirmeleri ve devingen bir hal almaları şarttır. Tıp hukuku bu bakımdan yaşayan bir hukuk dalıdır. 

Özellikle malpraktis davaları bakımından hastanelerin ve hekimlerin büyük sorumlulukları olmaktadır. Hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişki ya da özel hastane ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin niteliği somut olaya göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıkların tespiti uzman bir sağlık hukuku avukatı tarafından aydınlatılabileceği gibi sözleşmesel ilişkilerin oluşmasında dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır.

Nitekim özel hastanelerin Türk Borçlar kanununda yer alan adam çalıştıranın sorumluluğu ile sözleşmesel ilişkiye aykırı hareket etmekten dolayı borçlar kanunu 112. maddeye göre sorumlulukları yer alabilmektedir. Hastanelerin karşılaştığı en önemli hususlardan bir tanesi organizasyon kusuru olarak kendisini gösterebilmektedir. Organizasyon kusuru hastaya sağlık hizmeti vermek için varlığını sürdüren özel hastanenin hastaya verilen hizmetin yerine getirilmesi sırasında hastaya verilen hizmetin eksik ya da olduğu gibi verilmemesi dolayısıyla ortaya çıkabilmektedir. 

MİL Hukuk bürosu olarak özel hastanelerin hukuki sorumluluklarının önleyici hukuk ile giderilebileceğini her zaman yinelemekle birlikte hastane yönetimi bakımından verilen hizmetlerimiz sırasında özel hastanelerin özellikle karşılaşmış olduğu malpraktis dava sebepleri içerisinde; koter aleti zararları, hastane enfeksiyonu, cerrahi müdahale, ambulansla sevk hataları, nöbet organizasyonunun iyi yürütülmemesi, yanlış taraf cerrahisi, tıbbi donanım eksikliği, tıbbi malzeme eksikliği, operasyonda tıbbi cihaz kırılması,   hasta güvenliği ihlali, kişisel verilerin korunması kanununa muhalefet, hasta mahremiyeti ihlali gibidir.

Bu hususların önleyici hukuk kapsamında yönetiminin yapılması oldukça önemli bir husustur. Bunun haricinde hastane yönetiminin sadece hastalarla olan ilişkisinden kaynaklı problemler dışında hastane çalışanları ile ilişkisi de önemlidir. Zira hastanenin çalışanları ile arasında meydana gelen hukuki ihtilaflar da bulunmaktadır. Nitekim çalışanlar iş akdinin sonlandırılması yahut diğer hukuki ihtilaflar nedeniyle sorunlar yaşayabilmektedir. 

Hekim Danışmanlığı

Hekim danışmanlığı açısından bakıldığında ise önleyici hukukun hekimlere büyük bir yarar sağladığı yapılan istatistikler ile de ortaya çıkmıştır. Hekimlerimizin en çok karşılaşmış olduğu sorunlar malpraktis davalarında aydınlatma yükümlülüğünün hukuka uygun olarak gerçekleştirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hastanın rızasının da hukuka uygun olarak alınmadığını gösterecektir ki bu durum hekim açısından sadece hukuki ihtilafları değil ne yazık ki adli sürecin yani ceza davası sürecinin de başlangıcını oluşturabilecek niteliktedir. 

Hekimlerimizin elinden gelenin en iyisini yapmak için hastaları tedavi etmek girişiminde bulunduklarından hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Ancak tıbbi müdahalenin tıp kurallarına uygun olması kendilerini korumaya yetmeyecek tıp kurallarının haricinde hukuku kurallarının da yerine getirilmesinin olmazsa olmaz bir durum olduğu hususu ortaya çıkacaktır. Bir hekim hastanın iyiliğini düşünerek tedavi amaçlı gayet iyi niyetli olarak müdahaleye girişse de ilerde yaşanabilecek hukuki ihtilafları arka plana atmakta ve bu durum ilerideki istenmeyen durumların yaşanmasına sebep olabilecektir. Zira cansiperane bir şekilde yapılan tıbbi müdahale ile hekim, hastanın iyileşeceğini ve yapılan tıbbi müdahalenin tıp kurallarına uygun olarak yerine getirildiğini düşünürken hukuka aykırı bir işlemin varlığından haberdar olmayabilecektir. Tıp hukuku bu bakımdan önemlidir ve özellikle malpraktis davalarının önüne geçmek maksadıyla önleyici hukukun yerleşmesi şarttır. 

Hekim, hastayı muayene ederken aralarındaki hukuki ilişkinin farkında olmalı, hukuki ihtilaflarla karşılaşma durumunda ne gibi sonuçların ortaya çıkabileceğini görmelidir. Hangi durumlarda hangi sözleşme tipine göre ne gibi sorumlu olacağının bilincinde olmayan hekimler sonradan karşılaştıkları malpraktis davalrında kendilerini çaresiz hissedebilemektedirler. Yapılan tıbbi müdahale tıp kurallarına uygun olabilir ancak hukuk kuralları ihlal edilmiş olabilmektedir. İhlalin olmaması için hukuk kurallarının bilinmesi ve ne yapılması gerektiğinin farkında olunulması elzemdir. Sağlık hakkı Anayasal bir haktır ve kişilerin vücut bütünlükleri anayasal koruma altına alınmıştır. Tedavi görmek bir zorunluluktur ancak hayat kurtarırken hukuki sorumluluğun doğabileceği unutulmamalıdır. Hekim, hastasının hayatını kurtarmak amacıyla gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiği esnada ileride bu müdahale nedeniyle tazminat ve cezai sorumluluğunun olabileceğini unutmamalıdır. İyi niyetli yaklaşım ileride hekimlerimizi savunmasız bırakabilir. İyi niyetin kurbanı olmamak için hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi geretiği unutulmamalıdır. Ayrıca açılacak davalar sadece hekimin maddi kaybına yol açmadığı gibi psikolojik bakımdan yorucu olduğundan mütevellit maneviyatını da oldukça fazla etkilemektedir.