Uzman Erbaş Yönetmeliğine Göre Uzman Erbaş Olarak Atanacak Personelde Bulunması Gereken Nitelikler Ve İdari İşlemin İptali

Uzman Erbaş Yönetmeliğine Göre Uzman Erbaş Olarak Atanacak Personelde Bulunması Gereken Nitelikler Ve İdari İşlemin İptali

30-09-2019
Uzman Erbaş Yönetmeliğine Göre Uzman Erbaş Olarak Atanacak Personelde Bulunması Gereken Nitelikler Ve İdari İşlemin İptali

Uzman Erbaş Yönetmeliğine Göre Uzman Erbaş Olarak Atanacak Personelde Bulunması Gereken Nitelikler Ve İdari İşlemin İptali

Uzman erbaş olarak atanacak, alınacak kişilerin ilgili yönetmelik gereği şu niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak, Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak, Sağlık durumu uzman erbaş olmaya uygun olmak ve bu durumun hastane raporu ile kanıtlamış olmak, Askerliğin yapıldığı durumda başvurulmuş ise uygun nitelik belgesi almış olmak, İstekli olmak, en önemli niteliklerden birisi olduğunu düşündüğümüz güvenlik soruşturması olumlu olmak, önceden askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, daha önceden subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak çalışmamış olmak, yönetmelikte sayılan bazı suç tiplerinde verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilse veya affa uğrasa bile ilgili suçlar sebebiyle mahkumiyet kararı bulunmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere 30 günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmamak, taksirli suçlarda 6 ay veya daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmamak.

Uzman Erbaş Olacaklarda Aranlılan Nitelikler Nelerdir?

Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta kişinin güvenlik soruşturması ile ilgili olan kısımdır. Zira müvekkillerimiz sıklıkla ilgili yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (g) fıkrasında geçen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle problem yaşamakta ve atamaları bu maddeye aykırılıktan dolayı yapılamamaktadır. İlgili Komutanlığın sınavlarına girerek güvenlik soruşturması olumsuz gelen vatandaşlarımızın yapması gereken bu güvenlik soruşturması sonucu ortaya çıkan atanmama işleminin iptalini sağlamaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gereği kişiler hakkında yapılan bu gizli araştırma neticesinde idarenin büyük bir takdir yetkisi bulunmaktadır. İdarenin takdir yetkisi ise kanunlar gereği sınırsız olmamakla birlikte yargı denetimine tabidir. Ancak idare bazen bu takdir yetkisini aşmakta ve kişiler hakkında kanuna aykırı olarak olumsuz güvenlik soruşturmaları düzenlemektedir. Yukarıda da değindiğimiz üzere bu olumsuz güvenlik soruşturması neticesinde ataması yapılmayan şahısların idare aleyhine idari işlemin iptali davası açmaları gerekmektedir. Burada önemli olan husus bu idari işlemin iptali davasının alanında uzman bir idare hukuku avukatına emanet edilmesi ve davanın profesyonel ellerde yürütülmesinin sağlanmasıdır. Zira idare hukuku kendine has spesifik özelliklere sahip büyük uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Özellikle dava dilekçesinin hazırlanması ile sürelerin tespiti konusu idare hukukunun bel kemiğidir. Sürelerin hesaplanması ve takibinde yapılacak en ufak bir hatanın çok büyük maliyetlere, hak kayıplarına ve olumsuzluklara yol açacağı unutulmamalıdır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık