Komando Olamaz Raporu Sözleşme Fesih Davası

Komando Olamaz Raporu Sözleşme Fesih Davası

06-04-2021
Komando Olamaz Raporu Sözleşme Fesih Davası

Komando Olamaz Raporu Sözleşme Fesih Davası

Polis, asker ve memur hukuku bakımından idari yargılama usulü kanunu büyük önemi haizdir ve davalar bu genel usül kurallarına göre yönetilir. Uzman erbaşlar hakkında komando olamaz uzman erbaş olur raporu sonrasında sözleşme fesih işlemi gerçekleştirilebilmekte ve ne yazık ki Silahlı Kuvvetlerdeki çalışma hayatları son bulabilmektedir. Burada önemli olan husus uzman erbaş olur ancak komando olamaz kararının gerçekten sözleşme feshi gerektirip gerektirmeyeceğidir. Ya da komando olamaz raporunun sağlık sebepleri bakımından uzman erbaş olmaya engel olup olmadığı hususudur. 

Öncelikle uzman erbaşların sağlık sebebiyle hangi durumlarda ilişiklerinin kesilerek sözleşmelerinin feshedilebileceği durumların iyi irdelenmesi şarttır. 

Uzman Erbaş Sağlık Sebebiyle Sözleşme Feshi Sebepleri Nelerdir

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10'uncu maddesinde belirtildiği şekilde sağlık nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanların sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir. Buna göre;

Uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı
geçenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. 

Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları
raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların ilişikleri kesilmez.

Görüleceği üzere sağlık nedeniyle hangi hallerde sözleşmelerin feshedileceği kanunda açık bir şekilde düzenlenmiş olup bunlar içerisinde komando olamaz raporu almış olanaların ilişiği kesileceğine ilişkin bir madde metni bulunmamaktadır. 

Uzman Erbaş Komando Olamaz Raporu Sözleşme Feshi Hukuka Aykırıdır

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre "A" dilimine giren hastalıklar nedeniyle kendisine "komando olamaz, uzman erbaş olur" raporu verilerek sözleşme feshi işlemi tamamen hukuka aykırı bir işlemdir. Nitekim Uzman erbaş olmaya yeter seviyede bir sağlık raporu alınmasına karşın sırf komando olamaz kararı verilerek kişinin mesleğinden uzaklaştırılması idari işlemi sebep unsuru bakımından sakat kılacaktır. Komando olamaz raporu alan uzman erbaşların piyade sınıfında görev yapmasında sağlık yönünden hiçbir engel bulunmamaktadır. Sağlık yeterlilikleri piyade sınıfı için yeterlidir.

Uzman erbaş yönetmeliğinin 12. maddesinde sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar belirtilmiş olup bu esaslardan birisi de istihdam edildikleri veya edilecekleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık niteliklerine sahip olmaktır.  Bu bakımdan istihdam edildikleri veya edilecekleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve görevini yapar raporu alan uzman erbaşların sırf komando olamaz raporu gerekçe gösterilerek mesleklerinden edilmeleri ve sözleşmelerinin feshi açık bir şekilde hukuka aykırıdır.

Komando Olamaz Raporu Alan Uzman Erbaş Ne Yapmalıdır

Komondo olamaz raporu ile sözleşmesi feshedilen uzman erbaş sözleşme fesih işleminin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası açmalıdır. 

Komando Olamaz Raporuna İtiraz Davası Nerede Açılır

Komando olamaz raporu sonrası uzman erbaşın sözleşmesi feshedilmiş ise dava sözleşmesini fesheden komutanlığın daha doğru ifade ile en son çalışmış olduğu yerdeki idare mahkemesinin bulunduğu yer mahkemesi olacaktır. Örneğin en son Tunceli'de görev yapan uzman erbaşın davası Tunceli ilinin bağlı olduğu mahkeme olan Erzurum idare mahkemesi olacaktır.

Komando Olamaz Raporuna İtiraz Davası Ne Zaman Açılır

Komando olamaz raporu sebebiyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaş sözleşme fesih işleminin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine başvurmalı ve davasını açmalıdır. 60 gün sonra açılacak davalar ne yazık ki süre aşımı nedeniyle reddolacak ve uzman erbaş bir daha mesleğine geri dönmek maksadıyla dava açamayacaktır.

Komando Olamaz Raporuna İtiraz Davasında Yoksun Kalınan Parasal Haklar

Komando olamaz raporuna itiaraz davasında yoksun kalınan parasal haklar da talep edilebilir. Uzman erbaş sözleşmesinin feshinden itibaren boşta geçirmiş olduğu sürelere ilişkin olarak, iptal davası içinde yoksun kaldığı parasal hakların iade edilmesini de talep edebilecek ve mağduriyetini giderebilecektir. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık