Kavga Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Erbaşın Ataması Yapıldı

Kavga Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Erbaşın Ataması Yapıldı

30-09-2019
Kavga Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Uzman Erbaşın Ataması Yapıldı

Kararın Özeti; Uzman erbaş olmak için yasada öngörülen şartları taşıyan müvekkilin, güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmamış, atama yapılmamasına ilişkin idari işlemin iptali için ilk derece mahkemesinde dava açılmış, ilk derece mahkemesince davacı hakkında tesis edilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının güvenlik soruşturmasına olumsuz bir etkisi olmayacağından bahisle dava kabul edilerek atama yapılmamasına ilişkin idari işlem iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, başvuru ilgili idari dava dairesi tarafından reddedilmiş, uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

Kavga Sebebiyle Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi ve İşlemin İptali

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İdari Dava Dairesi Esas : 2017 / ….. Karar : 2018 / …. Karar Tarihi : 2018

Konu : İSTİNAF KARARI

İSTEMİN ÖZETİ : ……… Komutanlığı 2017 Uzman Erbaş Alımları kapsamında başvuru yapan davacı tarafından, başvurusunun reddine ilişkin ……. tarih ve ………. sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; idarece açılan sınavı kazanan ve uzman erbaş olarak atanmak için yasada öngörülen genel ve özel koşulları taşıdığı konusunda tartışma bulunmayan davacının, hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmamış ise de, dayısıyla kavga ettiği sırada sarf ettiği sözler nedeniyle davacı hakkında açılan davanın, müştekinin şikayetten vazgeçmiş olmasına rağmen kamu adına takip edildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, öte yandan, yargılamaya sebep olan fiilin niteliği, kapsamı ve ağırlığı göz önüne alındığında, bu fiilden dolayı yapılan yargılama gerekçe gösterilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen ……. gün ve …………. sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek davalı idare tarafından kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen …….. gün ve ……….. sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından davalı idarenin İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde ilgili tarafa iadesine, …….. tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık