Jandarma Merkez Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

Jandarma Merkez Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

02-05-2021
Jandarma Merkez Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

Jandarma Merkez Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

Polis asker ve memur hukuku- Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan personel hakkında uygulanacak disiplin cezaları 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanunda belirtilmiştir. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu personel işlerinden sorumlu jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında toplanır. Personel işlerinden sorumlu başkan tarafından başkanlık edilen merkez disiplin kurulunun diğer üyeleri; Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı disiplin işleri şube müdürü, Jandarma Genel Komutanının seçeceği üç daire başkanı ve Tayin Daire Başkanıdır. 

Jandarma Merkez Disiplin Kurulu Hangi Suçlar İçin Toplanır

Merkez disiplin kurulu jandarma genel komutanlığı merkez teşkilatından görevli olan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere ve diğer sınıflardaki memurlara tüm disiplin cezalarını verebilir. Ayrıca Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezasını da merkez disiplin kurulu verebilecektir.

Jandarma Merkez Disiplin Kurulu Aşamaları

Merkez disiplin kurulu tarafından personel savunma yapması için huzura çağrılır. Burada yukarıda belirtmiş olduğumuz başkan ve personelden oluşan kurul tarafından kişinin sözlü savunması alınır. Kişi isterse yazılı savunmlarını da bu sırada sunabilir. Aslolan sözlü savunma olsa dahi yazılı savunmların verilmesinde fayda vardır. Unutulmamalıdır ki meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen jandarma personelinin bu aşamadan sonra hukuki olarak elinde sadece idari yargıda dava açma hakkı kalacaktır. Bu sebeple savunmaların yapılması elzemdir. 

Merkez disiplin kurulu Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu binada yer alır. Personel başka bir ilde bulunmuş olsa dahi Ankara'da Jandarma genel komutanlığında bulunan merkez disiplin kuruluna katılacaktır. Kişi yazılı savunma haricinde merkez disiplin kurulu karşısına çıkmak zorunda değildir. Bu husus aleyhine bir durum yaratmaz. Ancak merkez disiplin kurulunda yapılacak sözlü savunma ile kurul üyelerini etkileyebilirse lehine karar çıkma olasılığı mevcuttur. 

Merkez disiplin kuruluna personel önceden haber verilmek üzere çağrılır. Sivil kıyafetle ve özellikle takım elbise ile hazır olunur. O gün birçok kişinin de sözlü savunması alınacağından savunmaya gierecekler sabahtan merkez disiplin kurulunun toplanacağı salonun yanında bulunan bekleme alanına alınır. Burada sıra ile personel içeri alınarak sözlü savunmasının yapılması sağlanır. Sözlü savunmanın yapılmasında herhangi bir süre ve sair durum mevcut değildir. Kişi istediği kadar savunma yapabilir. Ancak sözlü savunmanın uzun olmasından ziyade gerekçeli ve hukuka uygun olması şarttır. Yoksa bir saatlik boş bir savunma yerine iki dakikalık gerekçeli bir savunma daha iyi sonuçların elde edilmesine sebebiyet verecektir.

Sırası gelen personel merkez disiplin kurulunun bulunduğu salona alınır. Burada başkan ve diğer üyeler kendisini beklemektedir. Kişi salonda bulunan masada kendisine ayrılan yere oturtulur. Burada olayı anlatması ve savunma yapmak istiyorsa savunmasını yapması kendisine bildirilir. Kurul üyeleri ya da başkan, sözlü savunması alınan kişiye olay hakkında sorular da yöneltebilir. Kişi bu sorulara hukuki ve net bir cevap verirse lehine bir sonuç doğma olasılığını arttıracaktır.  Disiplin Kurulu, görüşülmekte olan soruşturma dosyasında eksik gördüğü hususları tamamlatır ve bu amaçla ilgili kişi ve mercilerden bilgi isteyebilir. Kurul gerekli gördüğü takdirde soruşturmanın genişletilmesine de karar verebilir.

Merkez disiplin kurulunda kişinin şahsen savunması alınabileceği gibi avukat vasıtasıyla da savunması alınabilmektedir. Savunma ve soruların bitmesinden sonra herhangi bir izahat yapılmadan kişi kuruldan çıkartılır ve nizamiyeye gönderilir.

Merkez disiplin kurulunda kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan, oylamaya, kurulun oluşmasına göre en son üyeden başlar ve oyunu bütün üyelerden sonra kullanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

Gerekçeli karar, toplantıdan sonra, raportör tarafından, en kısa sürede hazırlanır ve aynı şekilde imzalanır. Karşı görüşte olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar.

Disiplin Kurulu Kararları kesinleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmekle birlikte, siciline işlenmek üzere, aynı süre içinde Bakanlığa gönderilir. Disiplin Kurulu Kararları kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

Unutulmamalıdır ki aynı olaydan dolayı kişi hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

Merkez Disiplin Kurulu kararına karşı süresi içerisinde iptal davası açılabilir. Bu hak anayasal bir haktır ve engellenemez. Kişi kararın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Bu 60 günlük süre iş günü değildir. Tatil günleri de süreye dahildir. Ancak sürenin son günü tatil gününe denk gelirse tatilin bittiği ilk iş günü bitimine kadar davanın açılması şarttır. Kararın kişiye tebliğinden itibaren dava açılmadan karar veren merciye başvuru yapılması süreleri durdurmayacağı gibi herhangi bir olumlu yanıt alınması mümkün değildir. Çünkü itiraz yolu yoktur ve ancak dava ile eski hale getirilebilir. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?

Sosyal Güvenlik Ku...

Devamı
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

PMYO güvenlik soru...

Devamı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğ...

Devamı
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

PAEM Güvenlik Soru...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık