GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ELENEN UZMAN ÇAVUŞUN GÖREVE İADESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ELENEN UZMAN ÇAVUŞUN GÖREVE İADESİ

30-09-2019
GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ELENEN UZMAN ÇAVUŞUN GÖREVE İADESİ

Kararın Özeti: ... Komutanlığınca 2017 uzman erbaş temini kapsamında yapılan sınavın her aşamasında başarılı olan davacı tarafından uzman erbaş yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde aranan nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle dava açılmış ve ilk derece mahkemesi tarafından dava kabul edilerek idari işlem iptal edilmiş ve uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ELENEN UZMAN ÇAVUŞUN GÖREVE İADESİ

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/………….

KARAR NO : 2018/………….

KARAR TARİHİ :

KONU : İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

Uzman erbaş adayı olan davacı tarafından uzman erbaş yönetmeliğinde öngörülen koşulları taşımadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin davalı idare tarafından gerçekleştirilen işlem davacıya ………… tarihinde tebliğ edilmiş davacı tarafından ilgili işlemin iptali için dava açılmıştır. Davacının “tehdit” suçundan yargılandığı ve davalı idarece yapılan sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanan davacı hakkında tehdit suçu nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hiçbir hukuki sonuç doğurması mümkün olmadığından ve bu kapsamda atama yapılmasının önünde engel bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacının uzman erbaş olarak atanmasının uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gözetilerek davacının davasının kabulüne, davalı idarenin…………… sayılı işleminin iptaline…

şeklinde hüküm kurularak uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?

Sosyal Güvenlik Ku...

Devamı
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

PMYO güvenlik soru...

Devamı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğ...

Devamı
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

PAEM Güvenlik Soru...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık