Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları Nelerdir

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları Nelerdir

25-04-2021
Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları Nelerdir

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları

Polis asker ve memur hukuku bakımından Emniyet teşkilatında görev yapan polis memurları hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturmalarının yürütülmesi ile disiplin suç ve cezalarının yer aldığı 7068 sayılı kanun bulunmakta olup sadece polis memurları için değil aynı zamanda jandarma ve sahil güvenlik personeli hakkında da uygulanmaktadır. Nitekim kolluk görevlilerinin hepsi için geçerli olan bir kanundur. 

Emniyet teşkilatında görev yapan polisler için verilecek disiplin cezalarının düzenlenmesinde ise; disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, illerde, eğitim ve öğretim kurumlarında birer polis disiplin kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca merkez teşkilatında Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu bulunmaktadır. 

İl Polis Disiplin Kurulu Üyeleri

İl polis disiplin kurulu, vali yardımcısının başkanlığında toplanır. Vali yardımcısının başkanlık ettiği il disiplin kurulunda İl hukuk işleri müdürü vali yardımcısına eşlik eder. İl hukuk işleri müdürünün bulunmadığı durumlarda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı katılmak zorundadır. Ayrıca il polis disiplin kurulunda emniyet müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir de yer alır. Asayiş şube müdürü, personel şube müdürünün de il polis disiplin kurulunda yer alması zorunludur. O zaman kısaca il polis disiplin kurulunda vali yardımcısı, il hukuk işleri müdürü, emniyet müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı, asayiş şube müdürü ve personel şube müdürünün bulunması gerekmektedir.

Eğitim ve Öğretim Kurumlarındaki Polis Disiplin Kurulları

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının başkanlığını kurum müdürü yapar. Yine aynı kurumda çalışan en yüksek rütbeli kıdemli üç amir ile öğretmenler arasından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından seçilen bir kişinin de bulunması ile oluşmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

Emniyet genel müdürlüğü merkez disiplin kurulunun başkanlığını personel işleriyle görevli genel müdür yardımcısı yapar. Bunun yanında personel daire başkanı da emniyet genel müdürlüğü merkez disiplin kuruluna katılmak zorundadır. Ayrıca bir polis başmüfettişi de bulunmalıdır ki bu müfettiş polis teftiş kurulu başkanı tarafından görevlendirilir. Yine kurulda bir daire başkanı da bulunmalıdır. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürü tarafından hukuk müşavirliğinde görevli hukuk müşavirleri içerisinden bir hukuk müşaviri de emniyet genel müdürlüğü merez disiplin kurulunda yer alır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Emniyet genel müdürlüğü yüksek disiplin kurulu başkanı Emniyet Genel Müdürüdür. Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında toplanan emniyet genel müdürlüğü yüksek disiplin kurulunda İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilmiş iki emniyet genel müdür yardımcısı da bulunur. Bu kişilere polis teftiş kurulu başkanı ve birinci hukuk müşaviri de eşlik eder. 

İl Polis Disiplin Kurulları Hangi Disiplin Cezalarını Verebilir

İl polis disiplin kurulları, kurulmuş oldukları il emniyet kadrosunda yer alan polis memurlarına, çarşı ve mahalle bekçileri ile ataması il makamına yapılan personele bütün disiplin cezalarını verebilir.

Ancak komiser yardımcısı olan polisler ile komiser ve başkomiser olan kişilere polis meslekten çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verir. Görüleceği üzere il polis disiplin kurullarının komiser yardımcılarına, komiser ile başkomiserlere polis meslekten çıkarma disiplin cezası verme yetkisi bulunmamaktadır. 

Emniyet Teşkilatında görev yapan ancak emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflarda yer alan personel hakkında (5) kadro derecesi de dahil olmak üzere aşağı derece olan personellerden il emniyet kuruluşunda görevli olanlara da il polis disiplin kurulu tarafından disiplin cezası verilir.

Eğitim ve Öğretim Kurumlarındaki Polis Disiplin Kurulları Hangi Disiplin Cezalarını Verebilir
Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, Eğitim ve öğretim kurumları kadrosunda görevli polis memuru ile Eğitim ve öğretim kurumunda öğrenim gören polis memuru ve polis memuru adaylarına tüm disiplin cezalarını verebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu Hangi Disiplin Cezalarını Verebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan polislerden;
Emniyet genel müdürlüğü, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında görev yapan 8'inci meslek derecesinden itibaren 5'inci meslek derecesi de dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan personele polis meslekten çıkarma disiplin cezası haricindeki tüm disiplin cezalarını verebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu İl emniyet kadrosunda görevli olan komiser, komiser yardımcısı ile başkomiser olan kişiler hakkında polis meslekten çıkarma disiplin cezasını verir.

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını da Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu verir.

Emniyet Teşkilatında görev yapan ancak emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflarda yer alan personel hakkında (5) kadro derecesi  hariç olmak üzere yukarı kadro derecesinde olan personellerden il emniyet kuruluşunda görevli olanlara Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disipin Kurulunca disiplin cezası verilir.

Emniyet Teşkilatında görev yapan ancak emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflarda yer alan personellerden Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli olanlarından (5) kadro derecesi de dahil olmak üzere aşağı derece olan personellere de Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası verilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Hangi Disiplin Cezalarını Verebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kişilerden;
Emniyet genel müdürlüğü, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında görev yapan 8'inci meslek derecesinden itibaren 5'inci meslek derecesi de dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan personele, meslekten çıkarma cezasını verir.

Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında çalışan personelden 1'inci, 2'nci,3'üncü ve 4'üncü meslek derecesinde bulunanlar hakkında durdurma cezaları ile daha hafif cezaları verebilir.

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelden 1'inci, 2'nci,3'üncü ve 4'üncü meslek derecesinde bulunanlar hakkında meslekten çıkarma cezası vermeye yetkili kurul ise Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu olacaktır.

Emniyet Teşkilatında görev yapan ancak emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflarda yer alan personellerden Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli olanlarından (5) kadro derecesi hariç olmak üzere daha yukarı derece olan personellere de Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası verilir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulu Kararlarının Kesinleşmesi

İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla kesinleşir. İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası ise valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşünün alınmasından sonra İçişleri Bakanının onayıyla kesinleşir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla kesinleşir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma disiplin cezası ise Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanının onayıyla kesinleşmektedir.

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla kesinleşir. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma disiplin cezası ise Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanının onayıyla kesinleşmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararları ise İçişleri Bakanının onayıyla kesinleşir.

İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma disiplin cezası ile Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma disiplin cezalarında Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kesin kararı ile kesinleşir.

İl polis disiplin kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararları İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kesin karara bağlanır.

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar da yine İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kesin karara bağlanacaktır.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Savunma Alması Şarttır

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. Personele savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Personel, kendisinden savunma istenmesinden itibaren soruşturma evrakını inceleme hakkına sahiptir. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin kurulu, soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilir. Yapılan soruşturma sonucunda fiilin, disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir disiplinsizliği oluşturduğu anlaşılırsa buna uygun olan disiplin cezası tayin edilir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Cezalarının Zamanaşımı Süresi

7068 sayılı kanunda yer alan fiillerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Yine Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır. 

Ceza verme yetkisi bakımından ise disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde yetki zamanaşımına uğrayacaktır. Disiplin cezaları, kesinleşmesini müteakip yerine getirilir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Cezalarına İtiraz 

Emniyet teşkilatı disiplin amirleri kararlarına karşı kesinleşmeden önce cezanın tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılmalıdır. Ancak vali, Emniyet Genel Müdürü tarafından doğrudan verilen disiplin cezalarına karşı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilir. İtiraz üzerine Kurulun verdiği karar kesin bir karardır. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. Yetkili merci itirazı 30 gün içinde karara bağlamalıdır. Aleyhe bozma yasağı gereği itiraz üzerine önceki cezadan daha ağır ceza verilemez. Unutulmamalıdır ki İçişleri Bakanı ile disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı itiraz edilemez ancak idari yargı yoluna başvurulabilir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları Kararlarının Yargısal Denetimi

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları Kararlarına karşı kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde idari dava açılabilecektir. Dava açma süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren hesaplanacak 60 günde başlayacaktır. Disiplin cezalarının kesinleşmesinden itibaren bu kararlara karşı dava açmadan önce idari mercilere itiraz edilmesini gerektiren herhangi bir itiraz yolu bulunmadığından mütevellit dava açmadan idari merciye itiraz edilmesi dava açma sürelerini durdurmayacağı gibi herhangi bir yararı da olmayacaktır.  Kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. 

Unutulmamalıdır ki emniyet son savunma örneği çok önemli olup savunmanın düzenli ve intizamlı olarak yapılması sonraki aşamaların iyi yönetilebilmesi için şarttır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık