Beraat Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Beraat Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

30-09-2019
Beraat Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Beraat Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Beraat kararının güvenlik soruşturmasına etkisi Kararın Özeti: Şahıs hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan açılan ceza davası neticesinde beraat kararı verilmesine karşın, uzman erbaşlık için yapmış olduğu başvuru güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle sonlandırılmış, aday tarafından ilk derece mahkemesinde açılan iptal davası kabul edilerek davalı idarenin işlemi iptal edilmiş, uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

BERAAT KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ VE OLUMSUZ GELEN GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ.

ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/………….

KARAR NO : 2018/………….

KARAR TARİHİ :

KONU : İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

Uzman erbaş adayı olan davacı tarafından uzman erbaş yönetmeliğinde öngörülen koşulları taşımadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin davalı tarafından gerçekleştirilen işlem davacıya ………… tarihinde tebliğ edilmiş davacı tarafından ilgili işlemin iptali için dava açılmıştır. Davacının "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan…………. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı, mahkemenin …………. tarih ve E:2017/… K:2018/… sayılı ilamı ile sanığın mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesi ile beraat kararı verildiği, kararın ………. tarihinde kesinleştiği anlaşılmakta olup, her ne kadar işlem tarihinde yargılama devam etmekte ise de, davacının beraat kararıyla güvenlik soruşturmasındaki olumsuzluk ortadan kalktığından, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gözetilerek davacının davasının kabulüne, davalı idarenin ……………… sayı numaralı ………tarihli İŞLEMİN İPTALİNE…..

şeklinde karar verilmiş ve uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık