USULSUZ FESİH VE HAKSIZ FESİH FARKI

USULSUZ FESİH VE HAKSIZ FESİH FARKI

30-09-2019
USULSUZ FESİH VE HAKSIZ FESİH FARKI

USULSUZ FESİH VE HAKSIZ FESİH FARKI

Öncelikle usulsüz fesih hakkında bilgi vermek gerekirse usulsüz fesih İş Kanunumuzun 17'nci maddesinde yer alan bildirim sürelerine uyulmaması durumunda gerçekleşen bir durumdur. İş Kanunumuza göre belirsiz süreli iş akitlerinin sonlandırılabilmesi için tarafların feshi ihbarda bulunmaları daha doğru bir ifade ile iş akdini feshettiklerini karşı tarafa bildirmeleri gerekmektedir. Kanun gereği belirli kıdem sürelerine göre ne kadar süreden önce bu ihbarın yapılması gerektiği ve ancak bu sürelerin bitiminden sonra sözleşmenin sona erebileceği belirtilmiştir. İş akdi işi 6 aydan az sürmüş işçi için iş akdi, bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl sürmüş işçi için iş akdi, bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren 4 hafta, 1,5-3 yıl arasında sürmüş işçi için iş akdi, bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren 6 hafta, 3 yıl ve fazla sürmüş işçi için iş akdi, bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır. İşte bu fesih bildirim sürelerine uyulmamış olunması durumunda fesih usulsüz fesih olacak ve iş akdini usulsüz olarak feshetmiş taraf işçi veya işveren olsun karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Usulsüz fesih iş güvencesine tabi olmayan belirsiz süreli iş akitlerinde yapılmış ise yapılan fesih geçerli olmakla birlikte işveren ihbar tazminatı yanında kötü niyet tazminatı ve koşulları gerçekleşmiş ise kıdem tazminatı da ödemek zorunda kalacaktır. Ancak işçi iş kanununa tabi değil ise işveren kıdem tazminatı ödemeyecektir. Yine usulsüz fesih iş güvencesine tabi belirsiz süreli iş ilişkilerinde gerçekleşmiş ise işçi süresinde işlemlerini gerçekleştirmiş ise ve fakat işe alınmamış ise en az dört en fazla 8 aylık iş güvencesi tazminatı alacak, işe başlatılsın veya başlatılmasın 4 aya kadar boşta geçen sürelere ilişkin tazminatı alacak, ayrıca koşulları var ise kıdem tazminatı da almaya hak kazanacaktır. Ve en önemlisi yapılan fesih usule aykırı olduğundan ihbar önelleri kadar ihbar tazminatını da alacaktır. Belirli süreli iş akitlerinde İş Kanunu 17'nci maddesinin uygulanması mümkün değildir. Zira ilgili madde belirsiz süreli iş akitlerine uygulanan bir madde olup bildirim önellerini düzenlemektedir. Belirli süreli iş akitlerinde bildirim öneli verilemeyeceğinden ve belirli süreli iş akitlerinde usulsüz fesih durumu gerçekleşmeyeceğinden ihbar tazminatı da yoktur. Bu durumda belirli süreli iş akitleri işverence haksız olarak feshedilmiş ise işçi ihbar tazminatı isteyemeyecek koşulları varsa kalan bakiye süre ücretini isteyebilecektir.  

İş Kanunu 24 ve 25'inci maddede yer alan durumlara aykırı olarak fesih gerçekleştirilmiş ise usulsüz bir fesih yapılmış olacak ve işçi ihbar tazminatına hak kazanacaktır. Her usulsüz fesih bir haksız fesih değildir ancak her haksız fesih bir usulsüz fesihtir. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


İhbar Tazminatı Nedir?
İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı iş kanununun 17. maddesinde düzenl...

Devamı
İş Hukukunda İbraname Nedir?
İş Hukukunda İbraname Nedir?

İş hukukunda ibranamenin büyük önemi bulunmaktadır...

Devamı
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tari...

Devamı
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?

İş arama izni 4857 sayılı İş Kanunun 27. maddesind...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık