Tazminatsız İşten Çıkarılma Sebepleri Nelerdir?

Tazminatsız İşten Çıkarılma Sebepleri Nelerdir?

01-11-2019
Tazminatsız İşten Çıkarılma Sebepleri Nelerdir?

Tazminatsız İşten Çıkarılma Sebepleri Nelerdir?

Tazminatsız işten çıkarılma sebepleri 4857 sayılı İş Kanununda yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki işveren tarafından haklı sebeple işten çıkarılma durumunda sadece ve sadece Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinin gerçekleşmesi durumunda işçiye tazminat verilmemektedir. Burada iş yerinde çalışan işçilerin dikkat etmesi gereken husus istifa halinde yani iş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshi dışında feshedilmesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılamayacağıdır. Nitekim işçi iş sözleşmesini feshederek istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Bunun haricinde işveren ancak haklı sebeplerin ve benzeri durumların gerçekleşmesi halinde işçiyi işten çıkartırsa işçiye kıdem tazminatını ancak ve ancak haklı sebeple ve ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde vermeyecektir. Anlaşılacağı üzere işveren tarafından işçinin iş akdi sonlandırıldığında işverenin kıdem tazminatı ödememesinin koşulu işçiyi haklı nedenle çıkarması ile işçinin çıkış sebebinin Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin içine girmesi durumunda olacaktır. Peki Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden anlaşılması gereken nedir? İşte bu sorunun cevabı 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre;

Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller Nelerdir?

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratmasıdır.

Görüleceği üzere kanun işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması sebebiyle çıkarma sebeplerini tahdidi yani kısıtlı olarak saymamış örnek olarak bazı durumları belirtmiş ve kanuna "benzeri" ifadesini koyarak benzer hallerde de işçinin iş akdinin haklı sebeplerle sonlandırılacağını belirterek kıdem tazminatı alamayacağını düzenlemiştir. Bu durumda haklı nedenle ve ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerde işçinin iş akdinin feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacak ve ne yazık ki mağdur olacaktır. 

İşveren Haklı Sebeple Fesih Hakkını Ne Zaman Kullanabilir?

Ancak unutulmamalıdır ki işveren işçinin iş akdini haklı nedenle feshetmek istiyorsa fesih sebebine yol açacak olayın öğrenilmesinden itibaren fesih hakkını 6 iş günü içinde kullanmalıdır. 6 İş günü geçtikten sonra iş akdini haklı sebeple feshetse dahi bu hak 6 iş günü içinde kullanılmadığı için geçersiz olacaktır. 

Her Fesih Haklı Fesih midir?

Her fesih haklı fesih olmayıp iş kanunu 25'inci maddede sayılan fesih türleri işveren açısından haklı fesihtir. 

Uyarı!

İşveren işçiyi haklı nedenle feshettiğini düşünerek iş akdini feshetse dahi bu durumun hukuka uygun olup olmadığı dava açılarak mahkeme tarafından belirlenecektir. Unutulmamalıdır ki işveren işçinin iş akdini haklı nedenle feshettiğinde yapılması gereken şey vakit kaybetmeksizin dava açılmasıdır. Dava açılarak işverenin iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia etmesine rağmen bu durumun aksinin gerçekleştiğinin ispat edilmesi ile işverenin iş akdini haklı nedenle feshetmediği kanıtlanacak ve işçi işten çıkarılmış olsa bile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına hak kazanacaktır. İş hukuku avukatı ya da iş avukatının açılan davalarda işverenin iş akdini haklı sebep olmaksızın feshettiğini ispat ettirmesi için kullandığı en iyi ispat vasıtası ise tanık delilidir. Bu yüzden tanıkların iş davalarında önemi çok fazladır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


İhbar Tazminatı Nedir?
İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı iş kanununun 17. maddesinde düzenl...

Devamı
İş Hukukunda İbraname Nedir?
İş Hukukunda İbraname Nedir?

İş hukukunda ibranamenin büyük önemi bulunmaktadır...

Devamı
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tari...

Devamı
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?

İş arama izni 4857 sayılı İş Kanunun 27. maddesind...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık