İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ

İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ

30-09-2019
İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ

İŞ HUKUKUNDA FESİH TÜRLERİ NELERDİR?

Bilindiği ve önceki makalelerimizde de açıkladığımız üzere hukukumuzda iki tür fesih söz konusudur. Bunlar bildirimsiz yani derhal fesih ve bildirimli fesihtir. Bidirimli fesih yani fesih öneli verilerek yapılan ihbar sürelerine uyulmak suretiyle fesih ise iş güvencesine tabi işçiler yönünden bildirimli fesih ile iş güvencesine tabi olmayan işçiler bakımından bildirimli fesih olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Burada iş güvencesine tabi olan işçiler bakımından yapılan feshe geçerli fesih denilmektedir. Belirsiz süreli iş ilişkilerinde feshin gerçekleştirilebilmesi bildirim önellerine uymak suretiyle meydana gelmektedir. Aksi takdirde bildirim sürelerine uyulmaması usulsuz fesih sonucunu doğuracak ve feshi gerçekleştiren tarafın diğer tarafa ihbar tazminatı ödemesini gerektirecektir.

İş Kanunu 17'de yer alan hükme aykırı olarak gerçekleştirilen bu fesih usulsüz bir fesihtir. Ayrıca yukarıda da değindiğimiz gibi fesih bildirimli olarak yapılabileceği gibi kanundaki koşulların gerçekleşmesi durumunda bildirimsiz olarak derhal de yapılabilir. Bu durumda bildirim öneli verilemeyeceğinden ötürü derhal yapılan feshin sonradan haksız olduğu ortaya çıkar ve haksız feshin sonuçları doğar ise bu durumda işveren bildirim önellerine uymuş olsa idi vermesi gereken ücreti ihbar tazminatı olarak vermek zorunda kalacaktır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


İhbar Tazminatı Nedir?
İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı iş kanununun 17. maddesinde düzenl...

Devamı
İş Hukukunda İbraname Nedir?
İş Hukukunda İbraname Nedir?

İş hukukunda ibranamenin büyük önemi bulunmaktadır...

Devamı
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?
Kıdem Tazminatına Faiz Uygulanır mı?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tari...

Devamı
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?
İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?

İş arama izni 4857 sayılı İş Kanunun 27. maddesind...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık