İdari Dava Avukatı

İdari Dava Avukatı

16-04-2020
İdari Dava Avukatı

İdari Dava Avukatı

İdari dava avukatı, idare hukuku avukatı, idari davalara bakan avukat, idare hukukuna bakan avukat, memur davalarına bakan avukatlar, kamu hukuku avukatı gibi tanımlamalarda bulunulsa da bu tanımlamarlardan ziyade idare hukukunun özünün işlenmesi önceliğimiz olmalıdır. İdare hukuku, idari yargılama usulü kanununa tabi bir yargı koludur. Bu yüzden ne HMK (bazı atıflar hariç) ne de CMK hükümleri ile yargılama yapılmamaktadır. İdare hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran çok geniş kapsamlı bir hukuk kolu olmasıdır. Nitekim askeri kanunlar için askeri konularda uzmanlaşmak ile idari yapısını bilmek önem arz etmektedir. Yine Polis Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili davalara hakim olmak da önemli olup pomem davalarına bakan avukatlar arasında yer almak için polis mevzuatına hakim olunmalıdır. İdare hukuku ile ilgili ayrıntılı bilgi için idare hukuku nedir başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

İdari Dava Avukatının Önemi

idari dava avukatının önemli olan her idarenin kendi kanununu tüzüğünü yönetmeliğini yönergesini bilmek değil İdari yargıalama usulü kanununa hakim olmaktır. Nitekim idarenin işleyişi içerisinde bütün idari kanunları, yönetmelikleri yönergeleri bilmek mümkün değil, imkansızdır. Bu yüzden işleyişe ve idari yapıya hakim olmakla birlikte İYUK tam olarak bilinmeli ve buna göre dava takipleri yapılmalıdır. İdari yargının kendine has kuralı yazılı yargılama usulü kuralının uygulanmasıdır. İdari yargıda aslolan dosya üzerinden takip olup duruşma ihtiyaridir. İdare mahkemesi kendiliğinden duruşmaya karar veremez bunun için tarafların talebi gerekir. Bu yüzden en basit tanımıyla bunun bilinmesi dahi davanın seyrini değiştirebilir. Avukatın önemi dilekçe yazmak kadar usulünde iyi bilinmesinden geçmektedir. 

İdare Hukuku Avukatı Ankara

İdare hukuku avukatı ankara, Ankara da faaliyet gösteren bir hukuk bürosu olarak tabir edilebilir. İdare hukuku avukatı ankara da faaliyet gösterildiğni tam olarak yansıtmamaktadır. İdari davalar sadece Ankara da açılabilen davalar olmadığından ötürü aşağıda yer vereceğimiz şekilde de avukatlık faaliyetleri icra edilebilmektedir.

İdari davalar çeşitlilik gösteren tam yargı davaları ve idari işlemin iptali davaları olmak üzere uzmanlık gerektiren alanlardır. Bu alanlarda açılacak davalarda idari dava avukatının genel hukuku bilgisinin yanında idari yargılama usulü kanunu ile idari hukuk bilgisinin de bulunması olmazsa olmazdır. MİL hukuk bürosu olarak idare hukukunda uzmanlaşmış kadrosu ile faaliyet gösterilmekte olup hem tazminat davalarının idare hukukundaki görünümü olan tam yargı davaları hem de kişilerin idare ile hukuki ihtilafa düştükleri iptal davalarında kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla hizmet verilmektedir. Anlayışımız ve ilkemiz güven kaybetmeme üzerine kurulmuş olup kişilerin güçsüz durumda olduğu idareye karşı açacakları davalarda kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla dava takibi yapmaktır. 

En İyi İdari Dava Avukatı

En iyi idari dava avukatı kavramı göreceli bir kavramdır. Vatandaşların davalarını yönetim için arayış içerisinde oldukları en iyi idari dava avukatını genellikle internet üzerinden aramaktalar ve google arama çubuğunun içerisine bu tür kelimeler yazabilmektedirler. Ancak en iyi idari dava avukatı ya da en iyi idare avukatı olabilmenin yolları ve bu tür davaların türünün bilinmesi de önem arz etmektedir.

En İyi İdare Hukuku Avukatı Ankara

En iyi idare hukuku avukatı ankara, Ankara da faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun Ankara'da yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

En İyi İdari Dava Avukatı İzmir

En iyi idari dava avukatı izmir, İzmir de faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun İzmir'de yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Diyarbakır İdare Avukatları

Diyarbakır idare avukatları, Diyarbakır de faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun Diyarbakırda yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

İdari Davalara Bakan Avukatlar İstanbul

İdari davalara bakan avukatlar istanbul, İstanbul da faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun istanbulda yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Kocaeli İdari Dava Avukatları

Kocaeli idari dava avukatları, Kocaeli de faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. Ancak bu kavram geniş yorumlanmalı ve hukuk bürosunun bulunduğu yerin öneminin bulunmadığı bilinmelidir. Nitekim İstanbul ya da Ankara da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunun farklı illerdeki dosyaları takip etmesinin önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Önemli olan ilgilenilen konularda tecrübe sahibi olmaktır. İdare hukukunun Kocaelinde yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Bursa İdari Dava Avukatları

Bursa idari dava avukatları, Bursa da faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. Ancak bu kavram geniş yorumlanmalı ve hukuk bürosunun bulunduğu yerin öneminin bulunmadığı bilinmelidir. Nitekim İstanbul ya da Ankara da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunun farklı illerdeki dosyaları takip etmesinin önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Önemli olan ilgilenilen konularda tecrübe sahibi olmaktır. İdare hukukunun Bursada yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Balıkesir İdare Mahkemesi Avukatları

Balıkesir idare mahkemesi avukatları, Balıkesirde  faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun Balıkesirde yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Kamu Hukuku Avukatı

Kamu hukuku avukatı aslında yukarıda yer vermiş olduğumuz kavramların çatı başlığı olarak nitelendirilebilir. İdare hukuku avukatı, idari dava avukatı aslında bir kamu hukuku avukatıdır. Nitekim Hukuk özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılmakta kamu hukukunun içerisine hem idare hukuku hem de ceza hukuku girmektedir. Kamu hukuku avukatı tabirinden de anlaşılması gereken ceza hukuku avukatı ya da idare hukuku avukatımemur davalarına bakan avukatlar tabiri olacaktır. Kamu hukuku avukatı kamu hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar için kullanılan genel bir tabirdir. 

İdare Mahkemesi Avukatı

İdare mahkemesi avukatı iadare mahkemesi konularına giren davalarda faaliyet gösteren bu konularda uzmanlaşmış avukatlara verilen isimdir. İdare mahkemesi avukatı yukarıda izah ettiğimiz kamu hukuku içerisinde yer alan idare hukukunda işlevsellik göstermektedir. İdare mahkemesinin yetki ve görevine giren konularda idari mercilere karşı açılacak idari davalarda ihtisas göstermiş, bu konularda faaliyet alanını şekillendirmiş örneğin idari davalara bakan avukatlar İstanbul da yer alan avukatlar ya da ankara idari dava avukatları gibi.

Pomem Davalarına Bakan Avukatlar

Pomem davalarına bakan avukatlar kavramı ise idari dava avukatlarının içerisinde yer alan özel nitelikli konu olan bu tür davalarda uzmanlaşmış avukatlardır. Pomem davaları ihtisaslaşmayı gerektirir. Mevzuata hakim olmayı gerektirir. Hem pomem mülakatın iptali gibi davalarda uzmanlaşılması gereken bu tür durumlarda kişilerin alanında uzman pomem davalarına bakan avukatlar ile çalışması tavsiye edilmektedir.

İdare Avukatı Ne İş Yapar

İdare avukatı ne iş yapar- İdare avukatı idari dava türleri olan tam yargı ve iptal davalarının takibini yapan avukattır. İdare hukuku kamu hukukunun bir alt dalı olup gerçekten fazlasıyla ihtisası gerektirmektedir. Nitekim hem genel mevzuatlara hem de özel mevzuatlara hakimiyet ön plana çıkmaktadır. Örneğin güvenlik soruşturması nedir gibi bir sorunun cevabını bu alanda uzmanlaşmış bir idare avukatı bilebilmektedir. Çünkü hem idare hukukunu bilmek hem de güvenlik soruşturmasına ilişkin bilgi birikimine sahip olmak şarttır. Ya da memur davalarında örneğin disiplin cezalarına itiraz davalarında disiplin hukukuna vakıf olmak şarttır. Anlaşılacağı üzere idare avukatlığı uzmanlık içerisinde uzmanlık gerektiren bir husustur.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar

Memur davalarına bakan avukatlar idare hukuku içerisinde 657 ye tabi görev yapmakta iken idare ile husumet yaşamış olan memurların davalarını takip eden avukatlara verilen halk arasındaki isimdir. Aslında memur davalarına bakan avukat ve yukarıda yer verdiğimiz isimlerin karşılaştırması yapıldığında aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece idari davası bulunan kişilerin avukat arayışı içerisine girdiklerinde kullandıkları kelime farklılıkları bu tanımlamalara yol açmıştır. Memur davalarına bakan avukatların 657 sayılı devlet memurları kanununa hakim olmaları şart olmakla birlikte özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere de vakıf olmaları şarttır.

İdari davaların çeşitliliği uzmanlık gerektiren bu dalda tecrübe kazanmakla oluşmaktadır. Memur davalarına bakan avukatın yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 657 sayılı devlet memurları kanununa hakim olması gerekir. Ancak sadece memur davalarına bakan avukat olarak 657 sayılı devlet memurları kanununa hakimiyet bu dalda uzmanlaşıldığı anlamını da tam çıkarmamaktadır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere idare hukuku çok geniş bir yelpazedir ve her konuda uzmanlaşmak çok zordur. Örneğin aile hekimleri de kamu görevlisi olmakta olup bu alanda uzmanlaşmak için aile hekimliği kanununa hakim olmanın yanı sıra aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine de hakim olmak gerekmektedir. Örneğin aile hekimi ihtar puanı iptal davasında aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine hakim olmak ve buna göre savunmaları hukuki olarak genişletmek şarttır.

Memur davalarına bakan avukatlar- Her ne kadar idari davalarda avukat bulundurmak zorunlu olmasa da kişiler davalarının takibinde idari dava avukatlarından profesyonel destek almaktadırlar. Yargının özelellikle de idari yargının karmaşık yapısı sebebiyle dosya takiplerinin ve mevzuat takibinin iyi yapılması davanın sonucunu fazlasıyla etkileyecektir. Her idari işlem yargısal denetime tabidir. Bu yargısal denetimin emin bir şekilde gerçekleştirilmesi kişinin memuriyet hayatında yer alan olumsuzluklarını temizlemesi anlamına gelmektedir. Nitekim kişi almış olduğu memur disiplin cezaları ile başa çıkamıyor amirinin usulsüz disiplin cezaları sebebiyle psikolojik baskı hissediyor olabilir. Bu durumun giderilmesi çalışma ortamını daha huzurlu bir hale sokacağından aslında fazlasıyla elzemdir. Hele ki özellikle memurlar yaşamlarının büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirmektedirler ki yaşanılan bir olumsuzluğun ruhsal olarak kişiyi etkilememesi mümkün değildir. Bu sebeple hak arama özgürlüğü çerçevesinde idari yargı avukatına idari dava avukatına fazlasıyla ihtiyaç vardır. Hukuksuzluğun önüne geçmek çaba harcayarak hak aramaktan geçmektedir. Profesyonel yönetim bundan dolayı çok ama çok önemlidir.

İdarenin karmaşık yapısı ve idari birimlerin merkezleri Ankara'da olduğundan ötürü kişiler ankara idari dava avukatı, ankara idari yargı avukatı bakımından arayış içerisine girebilmektedirler. Zira yapılan işlemin temeli merkezi idare tarafından gerçekleştirildiğinde açılacak davalarda görevli mahkeme Ankara İdare Mahkemesi olacak ve dosya takibi Ankara'dan yapılacaktır. Bu sebeple özellikle idare hukuku avukatı, idari dava avukatının, memur davalarına bakan avukatların büyük çoğunluğunun Ankara'da bulunmasının sebebi de budur.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık