İdare Hukukunda Dava Dilekçesinde Bulunması Gerkenler

İdare Hukukunda Dava Dilekçesinde Bulunması Gerkenler

İdare Hukukunda Dava Dilekçesinde Bulunması Gerkenler

İDARE HUKUKUNDA DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKENLER

İdare hukukunda dava dilekçesinde bulunması gerekenler- İdari davalar Danıştay, idare mahkemesi veya vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben İdari Yargılama Usulü Kanununda gösterilen usule uygun olarak kaleme alınmış dilekçelerle açılmaktadır. İdari Yargıalama Usulü Kanunun 3'üncü maddesinde idari dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar yer almıştır. Eğer açılacak idari dava, belirtmiş olduğumuz kanun maddesine aykırı bir şekilde düzenlenirse dilekçenin reddi gündeme gelecek ve mahkemece dilekçe davacıya geri gönderilecektir. Böyle bir durumda mahkeme davacıdan eksikliği 30 gün içerisinde gidermesini isteyecek 30 gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda davanın reddolacağı bildirilecektir. Dava dilekçesinin kanunun aradığı usule aykırı şekilde kaleme alınması her ne kadar ikinci bir şansa konu olsa da davanın gereksiz yere uzamasına sebep olacaktır. 

Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar

Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki dava dilekçesinde iptali istenen idari işlemin hangi sebepten ötürü hukuka aykırı olduğunun açık bir şekilde ve delilleriyle birlikte belirtilmesi gerekmektedir. Özellikle çokça karşılaşılan problemlerden birisi davanın konu kısmında belirtilenler ile sonuç ve talep kısmında belirtilenlerin birbirini tutmayışıdır. Bu hususa öncelikli olarak dikkat edilmesi dilekçenin reddini büyük bir olasılıkla önleyecektir. Dava dilekçesinde bulunması gereken birinci unsur davanın görüleceği mahkemenin açık bir şekilde dilekçede belirtilmesidir. Örneğin Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına, şeklinde başlık yazılıp yetki bakımından tespit yapılmalıdır. İkinci unsur tarafların varsa vekillerinin ad ve soyadları adresleri ile kişi kendisine ait TC kimlik numarası bulunmalıdır. Üçüncü unsur davalı idarenin adı ile açık bir şekilde adresi yazılmalıdır. Dördüncü unsur davanın konusu ve sebepleridir. Buna ek olarak davacının dayandığı delillerin de dosyada bulunması gerekir. Davacı iptalini istediği idari işlemi hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık bir şekilde belirtmelidir. Bİraz önce de belirttiğimiz üzere iptalini istediğimiz idari işlem ile sonuç ve talep kısmına yazdıklarımız birbirini tutmalıl farklı talepler içermemelidir. İdari yargıda terditli dava açılması mümkün olmadığından bir talebimiz kabul olmazsa diğer talebimiz kabul olsun şeklinde iki farklık talep dile getirilmiş ise dilekçe reddolacak ve davacıya 30 gün süre verilip dava dilekçesinin yenilenmesi yoluna gidilecektir. Beşinci unsur davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihidir. Yazılı bildirim tarihinin dilekçelerde bulunması sürelerin hesaplanması konusunda büyük önemi haizdir. Nitekim 60 günlük sürenin hesaplanması bu yazılı bildirim tarihinden itibaren hesaplanacağından hak mahrumiyetinin egale edilmesi açısından önemlidir. Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra her sayfası imzalanmalı eğer vekil ile temsil ediliyorsa vekilin yani avukatın imzası dilekçelerde bulunmalıldır. Duruşma ve yürütmeyi durdurma talep edilecekse bu durumun açık bir şekilde dava dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı dava dilekçesinin sonuç ve talep kısmında yürütmenin durdurulması veya duruşma talep edilmeli mehkemnin dikkatini çekmek için dilekçenin sağ üst köşesine de bu talep yazılmalıdır. Ancak bulunması gereken yer tabiki de sonuç ve talep kısmıdır. İdari yargılama ve idare hukku kendine has kurallar içeren bir hukuk dalı olduğu için uzman eliyle davaların yürütülmesi davaların güvenliği açısından hayati derecede önemlidir. Yapılacak küçük bir hata geri dönüşü olmayan sorunlara mahal verebilmektedir. İdari yargılamada mevzuatın çok geniş olması bu hukuk dalında mecburi olarak profesyonelleşmeyi zorunlu kılmıştır. Hak kayıplarının yaşanmaması için dilekçelerin titizlikle hazırlanması mecburidir.

İlgili Etiketler: