İdare Hukuku Avukatı ve Tıp Hukuku Avukatı

İdare Hukuku Avukatı ve Tıp Hukuku Avukatı

30-09-2019
İdare Hukuku Avukatı ve Tıp Hukuku Avukatı

İdare Hukuku Avukatı ve Tıp Hukuku Avukatı 

İdare hukuku avukatı ve tıp hukuku avukatı uzmanlık gerektiren alanlardan birisidir. İdare hukuku kendine has kurallara sahip olan bir hukuk dalıdır. Nitekim kendine özgü bir usül hukuku bulunmakta olup 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü olarak adlandırılmaktadır. Kendine has özellikleri içerisinde barındırdığından Hukuk Muhakemeleri Kanunundan da farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden bu kanunu bilmek, bu kanuna vakıf olmak bu kanun üzerinde uzmanlaşmayı gerektirmek idare hukuku avukatının en temel vazifelerinden birisidir. İdare hukukunun diğer hukuk dallarından farklılık göstermesinin bir diğer göstergesi ise bu hukuk dalı ile kişilerin devlete karşı olan haklarını savunmaları ile ortaya çıkmaktadır. Zira idare hukukunda davalı taraf her zaman devletin kurum ve kuruluşlarıdır. Kişilerin hak ve özgürlüklerinin devletin idari işlem ve eylemlerine karşı korunabilmesi bu alanda uzmanlaşmayı gerektirmiş ve idare hukuku avukatına gereksinimi fazlasıyla arttırmıştır. Devlet idare hukuku bakımından kamu gücünün temsilcisi olmakla birlikte bu gücün kanunlara aykırı kullanımının engellenmesi idare hukuku avukatının başlıca görevlerindendir. İdarenin kamu gücünü kullanabilme marifeti günümüzde alanında uzmanlaşmış idare hukuku avukatına olan gereksinimi de oldukça fazla bir şekilde arttırmaktadır. Düşünüldüğünde kişileri idare ile karşı karşıya getiren birçok sebep bulunmakta olup bunların en önemlilerinden bir tanesi memur atama/ göreve dönme işlemleri olmaktadır. İdare kamu gücünü de arkasına alarak memurluğa hak kazanmış kişilerin atamalarına son verebilmekte, işlemlerini sonlandırabilmektedir. İşte bu memur atama/ göreve dönme işlemlerinin tekrar yapılabilmesi, atama işleminin sonlandırılmasına ilişkin idari işlemin iptal ettirilebilmesi alanında uzman idare hukuku avukatının başlıca sorumluluğudur. Kişinin yaşamı boyunca seçim yaptığı ve tüm hayatını, geleceğini şekillendiren hallerden bir tanesi eş seçimi olmakla birlikte diğeri de iş seçimidir. Kamu idarelerine atanmış, hayatını memur olmaya adamış, çeşitli sınavlara hazırlanıp yıllarını bu uğurda heba etmiş bir kişinin memurluğunun elinden alınması ile ne kadar büyük bir zorluk içerisine gireceği tartışmasız bir gerçektir. Bu yüzden idare hukuku avukatlığının kutsallığı son derece önemlidir. İyi bir idare hukuku avukatının açacağı, atama işleminin iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali davası ile dava olumlu sonuçlanacak, memurluğu elinden alınmış ve sonlandırılmış olan kişinin tekrar ataması yapılarak geleceği şekillendirilecektir. Bu yüzden kutsal bir hizmet olan avukatlık mesleğinin bir dalı olan idare hukuku avukatlığı ile kişilerin devlete karşı hukuki güvenliği sağlanmış olacaktır. Memur davalarına bakan avukatların, idare hukukunda uzmanlaşmış olması şarttır. İster memur avukatı ister memur hukuku avukatı ister memur davalarına bakan avukat ister idare hukuku avukatı olarak adlandırılsın, idare ile ilgilenen avukatın yegane görevi, müvekkilinin devlete karşı olan hak ve menfaatlerinin sonuna kadar savunulmasıdır.

İdare Hukuku Avukatı ile Tıp Hukuku Avukatının Benzer Yönleri Nelerdir?

İdare hukuku avukatlığı özellikle memur davalarına bakan avukatlık bakımından son derece elzem olmakla birlikte, yanlış tedavi sebebiyle devlet hastanesine karşı açılacak olan tazminat davaları bakımından tıp hukuku avukatıyla da ilişki içerisindedir. Nitekim tıp hukuku avukatı da uzmanlık gerektiren bir alan olmakla birlikte idare hukuku avukatı ile bağlantısı son derece fazladır. En iyi tıp hukuku avukatı ya da sağlık hukuku avukatı olabilmenin temellerinden bir tanesi de en iyi idare hukuku avukatı olmaktan geçmektedir. Zira sağlık hizmetlerinin büyük bir çoğunluğu özel hastaneler yerine devlet hastaneleri tarafından verilmekte olup devlet hastanelerinin yanlış tedavi sonucu tazminat davası ile karşılaşma olasılığı oldukça fazladır. Devlet hastanesinde tedavi olan bir hastanın yanlış tedavi ya da malpraktis sonucu zarar görmesi durumunda maddi ve manevi tazminat davası devlet hastanesine karşı açılacak ve görevli mahkeme yani davanın açılacağı mahkeme idare mahkemesi olacaktır. Bu durumda tıp hukuku avukatının, sağlık hukuku avukatının idare hukukunu da iyi bilmesi davanın yönetilmesi bakımından olmazsa olmaz bir durumdur. İşte idare hukuku avukatı ile tıp hukuku avukatı arasında bundan dolayı ince bir çizgi bulunmaktadır. 

İdare Avukatı ya da İdare Hukuku Avukatıyla Dava Açmak Zorunlu mudur?

Türk hukuk sistemimizde ceza yargılamasının bazı alanları hariç davaların avukat ile takibi zorunlu değildir. İdari yargıda dava açan memurun, askerin ya da herhangi bir kişinin davasını takip için avukat tutmasına gerek yoktur. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere idari yargı uzmanlık gerektiren çok kapsamlı bir alan olduğundan idari davaların alanında uzman idare hukuku avukatı, idare avukatı ya da idari dava avukatı ile takip edilmesi tavsiye olunur. Yoksa avukat ile dava takip etmek ülkemizde zorunlu bir usul kuralı değildir. Örneğin; memur atama davaları, sicil iptal davaları, sözleşmenin feshinin iptali davaları, kamulaştırma davaları, disiplin cezasının iptali davası, atamanın iptali davası, malpraktis davası, yanlış tedavi davası, devlete karşı açılan tazminat davaları gibi davalar uzmanlık gerektiren davalar olup takibinin alanında uzman kişiler vasıtasıyla yapılması davanın süreci bakımından daha olumlu olabilir.

İdare hukukunda idari yargılama usulü kanunu olan 2577 sayılı kanun içerisinde yer alan maddelerin iyi tahayyül edilmesi davanın yönetiminde kişilere büyük kolaylık tanıyacaktır. Kişi 2577 sayılı kanuna ne kadar hakimse ve uyuşmazlık konusu olay ile ilgili özel kanun ve yönetmelikleri ne kadar biliyorsa davanın yönetimi o kadar kolay ve sonuç odaklı olacaktır. Bu sebepten ötürüdür ki dava açacak olan vatandaşların bu konuda bilinçli olarak hareket etmeleri kanun ve yönetmelik araştırması yapmaları ayrıca tavsiye olunmaktadır.

İdare Hukuku Avukatına Vekalet Nasıl Verilir

İdare hukuku avuaktı ile yapılan görüşmeler sonucunda dava vekalet ücretleri konusunda anlaşılmış ise vekalet verecek kişi idare hukuku avukatının bilgilierini alır ve bu bilgilerle birlikte notere başvurur. Noter avukatın bilgilerini alır ve avukat adına genel dava vekaletnamesi çıkartır. Genel dava vekaletnamesi vekalet veren tarafından imzalanır ve bir örneği kendisine verilir. Vekalet veren bu vekaletnameyi idare hukuku avukatına teslim eder ve idare hukuku avukatı bu genel dava vekaletnamesi ile birlikte idari davanın tüm sürecini yönetir. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık