DİSİPLİN HUKUKU VE CEZA HUKUKU FARKI

DİSİPLİN HUKUKU VE CEZA HUKUKU FARKI

30-09-2019
DİSİPLİN HUKUKU VE CEZA HUKUKU FARKI

DİSİPLİN HUKUKU VE CEZA HUKUKU FARKI

Devlet memurlarının ya da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan sivil memurların çalıştıkları kurumun iç düzeninin bozan kanuna aykırı davranışları aynı zamanda ceza kanunları bakımından da suç sayılmış olabilir. Ancak disiplin cezaları ile genel cezalar arasında amaç ve veriliş usulleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Disiplin cezaları bir idari kurumun iç düzenine aykırı davranışlar için uygulanan kurallar olup bozulan idari düzenin sağlanmasına yönelik kurallar bütünüdür. Genel cezalar ise toplum düzeninin korunmasına ve huzurun sağlanmasına yöneliktir. Disiplin cezaları idari mercilerce ve bir idari işlem ile oluşturulurken genel cezalar yargı makamlarınca ve bir yargı kararı ile oluşagelirler.

Aynı olaydan dolayı memur veya sivil memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun veya sivil memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması durumu ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz. Bu durumda disiplin cezası verilmesi gereken eylemler nedeniyle ceza kovuşturmasına başlanmış olması aynı eylemlerden dolayı disiplin soruşturması yapılmasını engellemeyeceği gibi başlamış olan disiplin soruşturmasının durdurulmasını da gerektirmez. Yani ceza kovuşturmasının başlamış olması disiplin soruşturmasına engel olmadığı gibi onu geciktiremez de.

Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 223'üncü maddesinin ikinci fıkrasında beraat kararı düzenlenmiş olup, ceza hukuku bakımından kişiye yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olmasından dolayı beraat verilmiş ise bu karar idareyi de bağlayacak ve memur hakkında disiplin cezası verilemeyecektir. Ancak yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması durumunda her ne kadar kişiye beraat verilmiş olsa da bu durum idareyi bağlamayacak ve işlenen suç ayrıca disiplin suçu teşkil ediyorsa kişiye disiplin cezası verilebilecektir.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık