DİSİPLİN CEZALARININ TEBLİĞİ

DİSİPLİN CEZALARININ TEBLİĞİ

DİSİPLİN CEZALARININ TEBLİĞİ

DİSİPLİN CEZALARININ TEBLİĞİ

Memura ceza yazısının, savunma istem yazısının, eğer cezaya itiraz edilmişse kurul kararının usulüne uygun tebliği edilmesi çok önemlidir. Memurun tebliğ etmekten imtina etmesi halinde bu durumun tutanakla tespit edilmesi ve ilgili dosyaya eklenmesi gerekmektedir. 

Gün ile belirlenen süreler tebliğin ertesi günü başlar. Bu durumda 7 gün, 60 gün gibi süreler tebliğin ertesi günü hesaplanır. Örneğin 18 Mart 2019 da tebliğ edilen bir evrak için süreler 19 Marttan itibaren hesaplanacaktır. 19 Mart sürenin 1'inci günü olarak hesap edilecek ve 25 Mart 2019 sürenin son günü olacaktır. Eğer 25 Mart 2019 hafta sonuna denk geliyorsa süre hafta sonunun bittiği günü takip eden ilk iş günü mesai saatleri sonunda bitmiş olacaktır. Tebligat için Tebligat Kanunu hükümleri baz alınmalıdır. 

İlgili Etiketler: