TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

30-09-2019
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

Türk Ceza Kanunun Üçüncü Kısmının “Topluma Karşı Suçlar“ başlığının “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” birinci bölümünde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu madde 179’da taksirle işlenen şekli ise madde 180’de açıklanmıştır.

“Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu” hükmünde, Ulaşıma müdahale ederek tehlikeye neden olmak, Ulaşım araçlarını tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek ile Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak olarak üç ayrı suç düzenlenmiştir. Bu suçların koruduğu hukuki değer trafik güvenliği ile birlikte kamu düzeni ve güvenliğidir.

Ulaşıma Müdahale Ederek Tehlikeye Neden Olmak; faili herkes olabilen, kasten işlenebilen, herhangi bir aracın sevk ve idare edilmesi şart olmayan bir suçtur. Failin “Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden .... ” olacak hareketlerden birinin yapılmış olması suçun gerçekleşmiş sayılması için yeterli görülmektedir. Hareketin yapılması ile bir zararın meydana gelmiş olması şartı aranmamakta ancak bu hareketlerin yapılması ile başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlike yaratılmış olunması aranmaktadır.

 

Hükümde belirtilen hareketlerin yapılması ile başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmaması durumunda ise TCK 179/1 değil, Kara yolları Trafik Kanunu madde 14 kapsamında idari para cezası uygulanma alanı bulmaktadır.

 

Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek; suçu kasten, topluma karşı işlenen bir suç olmak birlikte suçun faili söz konusu ulaşım araçlarını tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişidir. Suçun oluşması için failin sevk ve idareyi kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek bir şekilde gerçekleştirmesi gerekir. Suç, Sevk ve idarenin tehlikeli bir şekilde gerçekleştirilmesi ile olabileceği gibi trafiğe çıkmaya elverişli olmayan bir ulaşım aracının kullanılması neticesinde de oluşabilir. Ulaşım aracının motorlu olması gerekmemekte, bisiklet, kaykay, scooter gibi motorsuz araçları sevk ve idare eden kişilerde bu suçun faili olabilmektedir.

Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak; topluma karşı kasten işlenen bir suçtur. Uyuşturucu ve alkol etkisi altında araç kullanma durumunda alkol veya uyuşturucunun miktarı hakkında hükümde bir değer belirtilmemiş, hangi oran veya ölçüde olursa olsun alkolün varlığı suçun oluşmasına yeterli sayılmıştır. Ancak Kara yolları Trafik Kanunu 48/6’da “Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. “diyerek 1.00 promil üzerinde alkol kullanımları sonucu trafiğe çıkan sürücülerin bu madde çerçevesinde ce>zalandırılacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte sürücü daha az miktardaki alkol kullanımlarında aracı sevk ve idare edemeyecek durumda ise yine bu madde kapsamında cezalandırılacağı söz konusu maddede miktar belirtilmemesinden anlaşılmamaktadır. Kısacası bu suçun oluşması içinde araç kullananın alkollü olmasının yanı sıra alkol etkisiyle araç sevk ve idare edemeyecek durumda olması aranmıştır. Bu sebeple sürücünün kanında ki alkol oranı tek başına suçun işlendiğini kabulü bakımından yeterli görülmemiş, olayı tutanak altına tutan kolluk görevlerinin sürücünün aracı kullanma şekli, konuşma ve diğer davranışlarına ilişkin beyanları değerlendirilerek suçun oluşup oluşmadığı konusunda karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu fıkrada belirtilen Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak suçu diğer fıkralarda olduğu gibi gerçekleştirilen eylem sonunda tehlike yaratma aranmamıştır.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu uzlaşma kapsamında olmadığı gibi takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığından dolayı re’sen soruşturulur ve bu nedenle herhangi bir şikayet süresi yoktur. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır ve bu süre içerisinde şikayet hakkı kullanılabilir. Bu suçun her üç fıkrasında belirtilen suçlar asliye ceza mahkemesinin görevine girmektedir.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli Para Cezası, Türk Ceza Kanunu 52. maddesinde, 5 günden az ve kanunda aksine düzenleme bulunmadığı hallerde 730 günden çok olmamak üzere düzenlenen mahkum edilen bir suç karşılığı olarak hapis cezasıyla birlikte ya da tek başına verilebilen bir yaptırım türüdür. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu veya bu suçun taksirle işlenmesi sebebiyle hükmedilen hapis cezası, koşulların uygun olması durumunda adli para cezasına çevrilebilir.

Erteleme, Türk Ceza Kanunu 51. Maddesi kapsamında düzenlenen ve mahkeme tarafından verilen cezanın belirli koşulların varlığı durumunda infaz edilmiş sayılmasıdır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu veya bu suçun taksirle işlenmesi sebebiyle hükmedilen hapis cezasının, koşulların koşulların varlığı halinde ertelenmesi mümkündür.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ceza Muhakemesi Kanunu 231. Maddesi kapsamında düzenlenen ve belirli koşulların varlığı durumunda yargılama sonunda sanık hakkında verilecek hüküm ve hukuki sonuçların denetim süresi sonuna kadar ertelenmesidir. Fail bu denetim süresi boyunca gerekli özeni gösterir belirlenen koşulları yerine getirirse hakkında verilen hüküm hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kalkmakta ve davanın düşmesine neden olmaktadır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu veya bu suçun taksirle işlenmesi sebebiyle hükmedilen hapis cezasının, koşulların uygun olması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına çevrilmesi de mümkündür.

 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Mala Zarar Verme Suçu
Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu suç faili açısından herhangi...

Devamı
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçunun düzenlendiği 107 maddenin birinci v...

Devamı
Hakaret Davası
Hakaret Davası

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi ...

Devamı
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

Tehdit suçu oluşması için tehdit, geleceğe yönelik...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık