Memur Suçları Soruşturması

Memur Suçları Soruşturması

Memurlar işledikleri ve tck kapsamında suç olan hususlarla ilgili olarak memur suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma geçirirler. Memur suçları soruşturmasında önemli olan soruşturmanın en başından itibaren memur davalarına bakan avukatlar ya da

Memur Suçları Soruşturması

Memur Suçları Soruşturması

Memurlar işledikleri ve tck kapsamında suç olan hususlarla ilgili olarak memur suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma geçirirler. Memur suçları soruşturmasında önemli olan soruşturmanın en başından itibaren memur davalarına bakan avukatlar ya da memur suçları avukatından hukuki destek alınmasıdır. Yoksa kişi hakkında açılacak soruşturma ya da ceza davası memurluğunu da etkileyip idari işlem bakımından meslekten çıkarma ya da devlet memurluğundan çıkarma sonuçlarını doğurabilecektir. Bundan dolayı memur suçları soruşturması oldukça önemli olup memur suçları soruşturmasında dikkat edilmesi gerekenlere uyulması tavsiye olunur. 

Bir memur suçları soruşturması, bir suçla ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için resmi bir çabadır. Bir kişinin bir suçtan dolayı adalete teslim edilmesinin genellikle üç yolu vardır. Birincisi ve muhtemelen en az olası olanı, birey vicdanı tarafından derhal itiraf etmeye yönlendirilecektir. İkincisi, bir kanun memuru onu suçüstü yakalayabilir. Üçüncüsü ve en yaygın olanı, bir ceza soruşturması onu şüpheli olarak tanımlayabilir, ardından itiraf edebilir veya mahkeme tarafından mahkum edilebilir.

Çoğu durumda, bir suç işlendiğinde, yetkililerin iki temel kaygısı vardır. Suçu kimin işlediğini ve sebebinin ne olduğunu bilmek istiyorlar. Bir kişinin bir yasayı çiğnemesinin nedeni manevi unsur olarak adlandırılır. Manevi unsur, her zaman bir ceza soruşturmasında faili belirledikten sonra gelmez. Bazen saik şüphelenilir veya bilinir ve suçluyu yakalamak için kullanılır. Polis ve diğer yetkililer, cezai soruşturma yürütmek için çeşitli yöntemler kullanabilir. 

Memur Suçları Soruşturmasında Memur Suçları Nelerdir?

Memur suçları birçok suçu kapsıyor; bu suçlar genellikle şiddet içermeyen suçları içerir.

Rüşvet

Memur çalışanların iş hedeflerine ulaşmak için rüşvet kullanması veya ödemeleri kolaylaştırması yaygın bir durumdur, bu da şirketler için itibar kaybına ve ciddi cezalara neden olur. Dünya ekonomik forumuna göre, 2018 itibariyle yolsuzluk küresel ekonomiye her yıl 3,6 trilyon dolara mal oluyor. 20. yüzyılın sonlarında rüşvet skandallarının giderek artması, bazı devletlerin bu suçları sınır ötesi yasalarla düzenlemesine yol açmıştır. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde kamu şirketlerinde rüşveti önlemeye yönelik düzenleyici baskı önemli ölçüde artmıştır.

İrtikap

insanları paralarını dolandırmak için kullanılan geniş bir suç terimidir. En yaygın dolandırıcılık, insanlardan küçük miktarlarda para göndermelerini istemek ve karşılığında gönderdikleri paranın kat kat fazlasını alacaklarına inandırmaktır. Ama elbette parayı gönderen, gönderdiği parayı bile birçok kez parasını alamaz. Bu minimal bir örnek, ancak dolandırıcılık ciddi bir suçtur ve insanlar bu nedenle tüm varlıklarını kaybedebilir.

Zimmet

Zimmete para geçirme, bir çalışanın nakit çekmecesinden birkaç Türk Lirası almasından, bir şirketin hesaplarından zimmete para geçirenin hesaplarına milyonlarca Türk lirası transfer etmeye yönelik karmaşık bir şemaya kadar uzanan bir suçtur. Burada memur bir kişi yavaş yavaş şirketin gelirinden kendi zimmete para geçirmeye para kaçırabilir ve bunun anlaşılmaması için her türlü finansal oyunu çevirebilir.

Bir ceza soruşturmasının polisin üstesinden gelemeyeceği bazı bölümleri vardır. Bazı vakalar, müfettişlerin veya meslektaşlarının sahip olamayabileceği özel bilgi veya eğitim gerektiren soruşturma teknikleri gerektirir. Bu, polisin kendilerine yardım etmesi için başkalarını istihdam etmesi gerekebileceği anlamına gelir. Bu özellikle deoksiribonükleik asit (DNA) testi için geçerlidir. Bu teknik popüler olmasına rağmen, genellikle üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilir.

Memur Suçlarında Soruşturma

Şiddet içermeyen suçlar işleyenler genellikle hem savunan hem de kovuşturan avukatlarla işbirliği yapar. Profesyonel dünyayı anlarlar ve bu davaların pek çok örneğinde tüm işlemler sırasında sakin ve arkadaş canlısıdırlar. Mahkeme, suçun içeriği hakkında çok az bilgiye sahip olduğunda veya aşırı derecede karmaşıksa, sanık aleyhine yasal işlem için tek olasılık bir savunma pazarlığı olabilir. Bunlar, daha şiddetli bir suçluya karşı çıkarılabileceklerin bir kısmı yoluyla bazı sonuçların yürürlüğe girmesini sağlamak için haksız yere hoşgörülü olabilir. Bu mahkeme konularının çoğunun katıksız karmaşıklığı, mahkeme işlemlerinin o kadar zor olmasını sağlayacak kadar uzman kişilerle kovuşturmanın daha gevşek olmasına neden olur ve onlara verilecek yalnızca küçük cezalar kalır.

Müfettişler, suçluluğu kanıtlamak için olduğu kadar masumiyeti kanıtlamak için de çok çalışmalıdır. Müfettişler kendilerini ne kovuşturmaya ne de cezaya dahil etmemelidir. Müfettişler kişi veya kişiler olsun ya da olmasın savcılara bırakmalıdır.

Memur suçlarından hüküm giydiyseniz, hapis cezasına çarptırılabilir ve ayrıca fahiş para cezaları, tazminat, denetimli serbestlik, mal varlığına el koyma ve diğer ağır cezalar alabilirsiniz. En önemlisi de mesleğinizden olacağınız.

Memur Suçlarında Kovuşturma

Pek çok insan, yalnızca televizyonda ve ceza adalet sistemiyle ilgili filmlerde gördüklerine dayanarak savcılar hakkında bir görüşe sahiptir. Tek görevlerinin bir yargıç önünde bir davayı tartışmak ve bir ceza avukatının yapmaya çalıştığı her şeye karşı çıkmak olduğunu düşünmek doğaldır. Avukat olarak savcı, savcının görevlerinden biri olsa da, tek değildir.

Savcı, halkın avukatı olmalıdır. Bir savcı, temsil ettiği topluluktaki insanların güvenliği için mücadele etmelidir. Savcılar birçok kolluk görevlisiyle, mağdurlarla ve tanıklarla birlikte çalışırken, savcı bu kişilerin hiçbirini temsil etmiyor. Savcı, toplumu bir bütün olarak temsil eder – bireysel olarak kimseyi değil. Bu açıdan savcıların bir ceza savunma avukatından farklı bir rolü vardır. Savcının asli görevi topluma karşıdır. Savunma avukatının asli görevi müvekkiline karşıdır.

Bir savcının sanığın masum olduğuna dair kanıtı varsa, savcı bu kanıtı ceza avukatına ve yargıca açıklamalıdır. Bir ceza avukatının genellikle müvekkilinin savcıya veya hakime suçlu olup olmadığını açıklama görevi en başta gelir. 

Savcılar genellikle bir suçun, özellikle de zimmete para geçirme veya mali suçlar gibi karmaşık suçların soruşturulmasıyla ilgilenirler. Savcıların gözden geçirdiği soruşturma görevlerinden bazıları şunları belirlemeyi içerir:

Arama emri istenip istenmeyeceği şüpheli ve tanıkların ne zaman ve nasıl sorgulanacağı iddianame hazırlamak için yeterli delilin bulunup bulunmadığı gibi hususlar önemlidir.

Soruşturma izni, şikayet, bildirim veya iddia edilen olaylar ve ilgili olayla Gelecekte soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek sorunları kapsar. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç Suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil meydana geldiğinde yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukuki niteliğinin değiştirilmesi yeniden onay gerektirmez.

Bu tür polis suçları ya da memur suçları, suçlardan tutuklanan polisi içeren davaları da kapsar. aile içi ve/veya aile içi şiddetle ilişkili olarak, giderek artan bir şekilde dünyada atıfta bulunulan bir olgudur. araştırma literatürü memurun karıştığı aile içi şiddet olarak. çok az ampirik var memurların dahil olduğu aile içi şiddetin yaygınlığını tahmin etmek için tasarlanmış çalışmalar - hepsi polisin ve/veya eşlerinin kendi kendilerine uyguladıkları anketlere dayalıdır.