YOKSULLUK NAFAKASINDA VEKALET ÜCRETİ

YOKSULLUK NAFAKASINDA VEKALET ÜCRETİ

30-09-2019
YOKSULLUK NAFAKASINDA VEKALET ÜCRETİ

YOKSULLUK NAFAKASINDA VEKALET ÜCRETİ

Yoksulluk nafakasında vekalet ücreti hakkında bilinmesi gerekenler;

Boşanma davası ile birlikte istenilen yoksulluk nafakasında vekalet ücreti

Boşanma davası ile birlikte istenilen yoksulluk nafakasında, boşanmanın fer'i olan nafaka ve tazminat talepleri için ayrıca vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinden boşanma davası ile birlikte istenilen yoksulluk nafakasında ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez. (Boşanma davası ile birlikte istenilen yoksulluk nafakası için nisbi harç ödenmeyip maktu harç ödenir.). Boşanmanın fer'isi olan yoksulluk nafakasının bu fer'i olma özelliği nedeniyle davada kabul veya reddedilen miktarlar üzerinden vekalet ücretine hükmedilemez.

"Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından; vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece verilen 06.02.2012 tarihli kararla boşanma davasının kabulü nedeniyle davacı lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmiş olup, bu yön kesinleşmiştir. 14.01.2013 tarihli bozma kararı davalının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerektiğine ilişkindir. Boşanma davasında talep edilen boşanmanın eki niteliğindeki nafakalar ayrıca harca ve vekalet ücretine tabi değildir. Bu husus gözetilmeden, boşanma davasının kabulü dolayısıyla 06.02.2012 tarihli kararla davacı lehine vekalet ücreti takdir edildiği de dikkate alınmaksızın, davacı yararına yeniden vekalet ücreti tayini isabetsizdir. Ancak, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir."(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/7202E., 2014/9282K.)

Boşanma davasından sonra talep edilen yoksulluk nafakasında veklet ücreti

Yoksulluk nafakası boşanmanın fer'ilerinden olan taleplerdendir. Boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanma davasından sonra da ayrı bir dava ile istenebilir. Türk Medeni Kanunumuza göre boşanmaya bağlı talep hakları boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu zamanaşımı süresini geçirmeden boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılacak olan yoksulluk nafakası talebinde vekalet ücreti nisbi olup ayrıca hükmolunur. Açıklamak gerekirse boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılacak boşanma davasından bağımsız bir davada istenen yoksulluk nafakasının bir yıllık tutarı üzerinden avukatlık asgari ücret tarifesinin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı vekalet ücreti olarak belirlenecektir. Buradan çıkarılan sonuç, boşanma davasından sonra açılacak olan yoksulluk nafakası davaları ayrı olarak vekalet ücretine tabi olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ve kanundan kaynaklanan önemli bir husus bulunmaktadır. Nafaka davalarında reddedilen kısım için (kısmi red halinde) vekalet ücretine hükmedilemeyecek, sadece tümden reddi halinde vekalet ücretine hükmedilecektir.

"Nafaka davalarında reddedilen miktarlar üzerinden karşı taraf lehine vekalet ücreti verilemez. Bu yön nazara alınmadan birleştirilen nafaka davasında davalı yararına ..... TL nafaka takdiri doğru değil ise de davacının temyizi bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış, ancak yanılgıya işaret edilmekle yetinilmiştir..." (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/15520E., 2005/18319K) Nafaka davasında vekalet ücreti.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı şiddet Şiddet mağduru ve şiddete uğra...

Devamı
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık ge...

Devamı
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Tedbir nafakasına hakim re'sen karar vermekte olup...

Devamı
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık