Eşine Zaman Ayırmamak Boşanma Sebebidir

Eşine Zaman Ayırmamak Boşanma Sebebidir

Eşine Zaman Ayırmamak Boşanma Sebebidir

Eşine Zaman Ayırmamak Boşanma Sebebidir

Eşine zaman ayırmamak, boşanma ve nafaka hukuku kapsamında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma sebeplerinden bir tanesi olup duygusal şiddet nedeniyle boşanma kriterleri içerisinde gösterilebilir.  Eşine zaman ayırmayan erkek ya da eşine zaman ayırmayan kadın evlilik birliğindeki özen gösterme yükümlülüklerini ihlal etmektedir.

Özellikle günümüzde ne yazık ki tarafların birbirleri ile fiziksel ilişkisi azalmakta mütemadiyen zamanımız bilgisayar ve telefon başında geçmektedir. Bu durum eşlerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ihmal ettikleri bir ortam hazırlmakla birlikte diğer eş yalnızlaştırılmakta ve ilgisiz bırakılmaktadır. Evin içerisinde eşler birbirleri ile sohbet edecek kadar birbirlerine zaman ayırmalı diğer eşi görmezden gelmemeli, iş sebebiyle dahi bilgisayar başında zaman geçirilmek zorunda kalınsa dahi en azından belirli bir süre eşe zaman ayrırılmalı ve yalnızlaştırılmasının önüne geçilmelidir. Eşlerin ev içerisinde birbirlerini görmezden gelmeleri, alışılagelmiş hareket tarzlarının hergün sanki bir ritüelmiş gibi tekrarlanması, sosyal paylaşım siteleri ile bilgisayar başında internette zaman geçrilmesi diğer eşi dışlamaya yönelik bir davranış olup evlilik birliğinin sarsıldığının açık bir göstergesi olacaktır.

Eşler bu gibi davranışa maruz bırakılıp kendisine-eşine zaman ayırmayan tarafa karşı eğer aralarında anlaşma sağalanabiliyorsa anlaşmalı boşanma, anlaşma sağlanamıyorsa çekişmeli boşanma davası açabileceklerdir. Çekişmeli boşanma davası ile ilgili çekişmeli boşanma davası nedir başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Sürekli internete girmek, facebook veya instagram isimli sosyal paylaşım sitelerini sürekli bir şekilde kullanarak şüphe yaratan tutum ve davranışlarda bulunmak kusurun varlığını gösteren hareketlerdendir.

Boşanma Davasında Savunma Nasıl Yapılır

Boşanma davasında, eş diğer eşin iddialarını çürütecek ve diğer eşi kusurlu gösterecek savunma vasıtalarını mahkemeye sunmalı, buna ilişkin delillerini zamanında göstermelidir. Nitekim boşanma davaları hukuk muhakemeleri kanununa göre usulü işlemlerin yapılmasına tabi olup buna göre taraflar delillerini dilekçeler aşamasında göstermelidir. Bunun haricinde delil gösteremeyeceklerdir. Nitekim mahkeme düzenleyeceği tensip zaptında tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak sunmadıkları delilleri sunmaları ya da başka yerde ise o yerden getirilmesi için gerekli talepleri yapmaları için iki hafta süre verecektir. Konu hakkında tecrübeli bir boşanma avukatından hukuki destek alınması tavsiye olunur.

Eşine Zaman Ayırmamak Boşanma Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/19849
K. 2015/4186
T. 11.3.2015

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Vekili

Davalı

Vekili

ÖZET : Davalının hem mobil telefonundan, hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve facebook isimli sosyal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da Almanya'ya döndükten iki gün sonra eşinden ayrılacağını, boşanmak istediğini söyleyerek evi terk ettiği anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler.

Davalının "eşinden boşanacağını" söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Davacı, dava açmakta haklıdır. Boşanmaya karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece, "... davalıya yüklenebilecek ve davacı için boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu hareket kanıtlanamadığı..." gerekçesiyle dava reddedilmiş, davalının internet ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesine sıklıkla girmesi kusur olarak görülmemiş, bu durumun Almanya'da yaşayan kadın için normal olduğu yargısına varılmıştır.

Davalının hem mobil telefonundan, hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve facebook isimli sosyal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da Almanya'ya döndükten iki gün sonra "T.'tan ayrılacağını, boşanmak istediğini" söyleyerek evi terk ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler.

Davalının "eşinden boşanacağını" söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne ( TMK. md.185/2 ) aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar.

Gerçekleşen bu duruma göre, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya ( TMK.md.166/1 ) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA,