Çekişmeli Boşanma Davası 

Çekişmeli Boşanma Davası 

Çekişmeli boşanma davası boşanma konusunda eşlerin kendi aralarında anlaşamadıkları bir durumda anlaşmalı boşanma kararı alamadıklarında başvurulan boşanma davası yöntemidir. Çekişmeli boşanma adından da anlaşılacağı üzere tarafların hukuki ihtilaflarını birbirlerinin yüzüne vurmasıyla çekişme konusu edilmektedir. Boşanma davalarının büyük bir çoğunluğu çekişmeli boşanma olarak görülmektedir ve çekişmeli boşanma davası genel bir tabir olup çatı bir ifadedir. Yani alt başlıkları bulunmaktadır bu boşanma davasının. Çekişme; tarafların iddialarını mahkeme huzurunda sunup anlaşamadıkları konularda kendi lehlerine olan kararı yaratmaya çalışmaları olarak kısaca tanımlanabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası 

Çekişmeli Boşanma Davası 

Çekişmeli boşanma davası boşanma konusunda eşlerin kendi aralarında anlaşamadıkları bir durumda anlaşmalı boşanma kararı alamadıklarında başvurulan boşanma davası yöntemidir. Çekişmeli boşanma adından da anlaşılacağı üzere tarafların hukuki ihtilaflarını birbirlerinin yüzüne vurmasıyla çekişme konusu edilmektedir. Boşanma davalarının büyük bir çoğunluğu çekişmeli boşanma olarak görülmektedir ve çekişmeli boşanma davası genel bir tabir olup çatı bir ifadedir. Yani alt başlıkları bulunmaktadır bu boşanma davasının. Çekişme; tarafların iddialarını mahkeme huzurunda sunup anlaşamadıkları konularda kendi lehlerine olan kararı yaratmaya çalışmaları olarak kısaca tanımlanabilir.

Çekişmeli boşanma davasında avukat ilişkisi hakkında çekişmeli boşanma davası açılması ve boşanma avukatı başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma davası Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Medeni kanunun ikinci bölümünde yer almaktadır boşanma davaları. Yukarıda da değindiğimiz gibi çekişmeli boşanma davası çatı bir tabir olup boşanma sebepleri olarak kendi içinde ayrılmıştır. Bu çekişmeli boşanma sebepleri;

Zina,
Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
Terk,
Akıl hastalığı,
Evlilik birliğinin sarsılması

Yukarıda yer verdiğimiz boşanma sebepleri çekişmeli boşanma davası açacakların dava konusunu oluşturacaktır. Anlaşılacağı üzere aldatılan eş zina sebebine dayalı olarak boşanma davasını açabileceği gibi evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle de boşanma davası açabilir. Bu konuları mahkeme huzuruna taşıyarak çekişmeli bir dava açılabilmektedir. Ancak eş, aldatılmış olsa da bunu çekişme konusu yapmayıp diğer eşle anlaşmak ister ve diğer eş de bu anlaşmayı kabul ederse bu durumda anlaşmalı boşanma davası da açılabilir. Ancak buradaki konumuz çekişmeli dava olduğu için bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız.

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma sebepleri yukarıda yer verdiğimiz boşanma sebepleridir ve kişiler bu sebeplerden dolayı dava açmaktadırlar. 

Zina Sebebiyle Çekişmeli Boşanma

Zina sebebiyle çekişmeli boşanma, aldatıldığını iddia eden eşin açacağı boşanma davasıdır. Bu boşanma davasını aldatıldığını iddia eden eş zina eyleminden haberdar olduktan 6 ay içinde açmalıdır. Aksi durumda öğrendiği andan itbaren 6 ay geçmiş ise bu davayı açamayacaktır. Bu durumda tabi ki de zina eden eşle evli olmanın mantığı kalmadığından ve bu davayı da açamadığından peki kişi evli kalmaya devam mı edecektir? Tabi ki de hayır. Eğer 6 ay geçmiş ise eş bu davayı açamasa da bu sefer evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle dava açabilecektir. Bir de belirtmekte fayda vardır ki kişi zina eylemini diyelim öğrenmedi bu sefer de davayı zina eyleminden itibaren 5 yıl içinde açmalıdır. Örnek vermek gerekirse 2020 yılında zina eylemi gerçekleşti ve 2022 yılının ocak ayında aldatılan eş bu durumu öğrendi diyelim. Bu durumda zina sebebine dayanarak boşanma davasını 2022 yılının haziran ayına kadar açabilecektir. Her halükarda bu zina sebebiyle açılacak davanın genel hak düşürücü süresi de 2025 olacaktır 5 yıl olduğu için. Ancak aldatıldınız ve bu aldatmayı, zinayı affetmiş iseniz bu sefer zina sebebiyle boşanma davası açamayacaksınız unutmayın.

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma 

Hayata kast sebebiyle boşanma da çekişmeli bir boşanma davasının konusu olabilir. Hayatına kast edilen eş bu davayı hayatına kast eden eşe karşı hayata kast eyleminden itibaren 6 ay içinde açmalıdır. Her halükarda hayata kast sebebiyle boşanma davası hayata kast eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle açılamayacaktır. Yani genel hak düşürücü süre 5 yıl iken eylemin öğrenilmesinden itibaren ki hak düşürücü süre, 6 aydır. Yine hayata kast sebebiyle boşanma davasında da ne yazık ki affeden tarafın dava hakkı kalmayacaktır. 

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma 

Suç işleme sebebiyle boşanma davası da eşler anlaşmalı boşanma konusunda anlaşamamışlar ise yine çekişmeli boşanma davası olarak bu davayı açacaklardır. Suç işleme sebebiyle boşanma davası eş tarafından her zaman açılabilecek bir boşanma davasıdır. Bu dava türünün zina, hayata kast gibi boşanma davalarına nazaran hak düşürücü süresi yoktur. Örneğin eşininizin suç işlediğini, hırsızlık yaptığnı düşünelim. Bu hırsızlık eylemini çok sonradan duymuş olsanız dahi her zaman boşanma davası açabileceksiniz.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası 

Terk sebebiyle boşanma davasında eşlerden birisi haksız olarak evi terk etmiş ise terk eden tarafa karşı terk edilen eş boşanma davası açabilecektir. Ancak bu terk olayını ne yazık ki kişiler çok karıştırmaktadır. Çünkü terk eden eşin de dava açma hakkı olabilir unutmayınız. Nitekim terk eden eş evi terk etmekte haklı ise yani mazereti hukuki olarak geçerli bir mazeret ise bu durumda evi terk eden eşe karşı terk sebebiyle boşanma davası açılsa dahi bu davanın kazanılma olasılığı yoktur. Zira örneğin, dayak yiyen ve her gün hakarete maruz kalan bir eşin evi terk etmesi hayatın olağan akışına göre çok normaldir. Kimse bu eşe evi neden terk ettin gibi bir soru ile yaklaşamaz, çünkü gerekçesi hukuka uygundur. Bundan dolayı dayak atan, şiddet uygulayan ve hakaret eden eş, evi terk eden eşe karşı terk sebebiyle boşanma davası açamayacak, açsa dahi terk sebebi haklı bir sebebe dayandığından ötürü davayı kaybedecektir. Burada unutulmaması gereken bir diğer durum da terk sebebiyle boşanma davası açacak olan eşin kanunun emrettiği ihtar ve sürelere dikkat etmesi de şarttır.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Eşlerden birisi akıl hastası olmuş ve bu sebeple diğer eş artık ortak hayatı devam ettiremeyip bu durum kendisi için çekilmez hale gelmiş ise ve akıl hastalığının iyileşme olanağının bulunmadığı da resmi bir sağlık kurulu kararıyla ortaya çıkartılmış ise diğer eş boşanma davası açabilecektir.

Evlilik Birliğinin Sarsılmasıyla Boşanma 

Yukarıda yer verdiğimiz boşanma sebepleri kanunda sayılmış ve düzenlenmiş boşanma sebepleridir. Bu boşanma sebepleri dışında gerçekleşen bir sebep var ise; örneğin, fiziksel şiddet nedeniyle ya da eşin evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmeyip de eşe harçlık, para vermediği durumlarda eş evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası açabilecektir. 

Yukarıda yer verdiğimiz boşanma sebeplerinin hepsi eşler için boşanma gerekçesi olarak gösterilip çekişmeli boşanma davasının konusu yapılabileceği gibi herhangi bir anlaşma durumunda da anlaşmalı boşanma davasına da gerekçe olarak gösterilebilir. Ancak unutmayın ki anlaşmalı boşanma davasında tarafların anlaşmaları şarttır. Yoksa çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Yukarıda yer verdiğimiz kanun maddelerine ulaşmak için Türk Medeni Kanununu inceleyebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma ne kadar sürer sorusu çekişmeli boşanma davası açan her eşin merak ettiği bir durumdur. Buradan bu konuya açıklık getirelim ki çekişmeli boşanma davasının ne zaman bitmesi gerektiğine ilişkin kanunumuzda herhangi bir düzenleme ya da kanun maddesi yoktur. Çekişmeli boşanma davasının süresi boşanma konusunun, daha doğru ifade ile dava sebebinin araştırılmasına, tanıkların dinlenme süresine, dava dilekçesi ile cevaplarının tebliğine ilişkin postada geçen süreye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hakimlerimiz , davaların yoğunluğuna rağmen canla başla çalışmakta, dosya yoğunluklarına karşın davaları bir an evvel sonlandırmak ve nihayete erdirmek amacıyla çok çalışmaktadırlar. Ancak ne yazık ki yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde çekişmeli boşanma davası süreleri değişkenlik göstermekle birlikte uzayıp, kısalabilmektedir. Zira, sizin boşanma davanızda 2 tanık varken ve bunlar tek bir günde dinlenebilirken, başkasının çekişmeli boşanma davasındaki tanık sayısı örneğin 6 ise, tek bir günde dinlenmeleri mümkün olmadğından başka gün yapılacak tanık duruşmasında dinlenebilecek ve süreler uzayabilecektir. Bizim tavsiyemiz çekişmeli boşanma davalarında süreden çok sonuca odaklanmak ve davanın kazanılması için çaba sarf etmenizden yanadır. Nitekim 6 ay gibi kısa bir sürede biten çekişmeli boşanma davasını kaybetmiş ve yüklü miktarda tazminat yükümlüsü olmuşsanız ve varsa müşterek çocukların velayetlerini de kaybetmişseniz davanızın 6 ay sürmesinin bir önemi kalmayacaktır. Siz; süreye değil, sonuca odaklanın ve boşanma avukatına bu konuda destek olup davayı kazanmanız için gerekli olan tanık ve delilleri yaratmaya çalışın.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davası ücreti davanın açılacağı sırada mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve gider avansı dediğimiz ücretlerden oluşacaktır. Her boşanma davasında, davayı açacak eşin mahkeme veznesine yatırması gereken harç ve gider avansını o tarihteki harçlar kanunda yer alan değişmeler nezdinde yıllık olarak belirlenecektir. 

Türkiye Barolar Birliğinin yayımladığı Avukatlık Asgari ücret tarifesinde yazan miktar alt sınır olmak üzere her boşanma avukatının kendi tasarrufunda şekillenmektedir. Yukarıda süre için belirtmiş olduğumuz hususuların aynı bu konu için de geçerlidir. Evet, ekonomik durum ve yapılacak harcamalar tabi ki çok önemlidir ancak odak noktası verilen ücretlerde değil bu ücrete değip değmeyeceği ile davanın kaybedilmesi durumundaki giderlerle, kazanılması durumundaki giderlerin karşılaştırılarak kayıp- kazanç dengesinin kontrol edilmesidir. Örneğin, eşiniz size zina sebebiyle çekişmeli bir boşanma davası açtı diyelim ve müşterek çocukların velayetini, yüklü miktarda nafaka ile 500.000,00 TL maddi ve manevi tazminat istedi diyelim. Burada üzerinde duracağınız husus masraflardan ziyade davanın kaybedilmesi durumunda tazminat yükümlüsü olmak ve nafaka ödemek zorunda kalınmasıdır. Evet; ekonomi ve giderler son derece önemlidir ancak; sonuca odaklanmaktan ziyade bunlarla yorulan kafanın size manevi acı vermekten başka bir lehe durumu söz konusu olmayacağı gibi davaya kendinizi vermenizi de etkileyebilir. Bunlara izin vermeden, kazanmaya ve hakların tamamını elde etmeye çalışmanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma dilekçesinde davayı açacak olan eşin şu hususlara önemle dikkat etmesi gerekir;

Zira her çekişmeli boşanma davası bir hukuk davasıdır ve hukuk muhakemeleri kanununa tabidir usul bakımından. Bundan dolayıdır ki dava dilekçesinde bulunması gereken hususlara dikkat edilmesi şarttır.

 • Birinci husus; her çekişmeli boşanma dava dilekçesinde mahkemenin adı bulunmalıdır. Örneğin davayı Ankara'da açacaksanız Ankara Aile Mahkemesi başlığı yer almalıdır.
 • İkinci husus; her çekişmeli boşanma dava dilekçesinde davacıyı açan eşin adı, soyadı ve adresi bulunması şart olmakla birlikte davayı açtığı eşin de adının, soyadının ve adresinin belirtilmesi gerekir.
 • Üçüncü husus; Davacı eş, dava dilekçesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da eklemeli eğer varsa kanuni temsilcisi ya da davayı takip ettirdiği avukatının adı, soyadı ile adreslerini yazmalıdır.
 • Dördüncü husus; Davanın konusunun yer alması da çekişmeli boşanma davasında şarttır. Ne istediğini ve konuyu buraya yazmalı, örneğin evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası ile müşterek çocukların velayetinin tarafıma verilmesi gibi.
 • Beşinci husus; Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde davayı açan eşin bütün delillerini göstermesi, ve bunları sıra numarası ile özetlemesi şarttır. İddianızı ve bu iddalarınızı ispatlayacak vakıaları göstermeniz davayı kazanmanız için olmazsa olmazdır.
 • Altıncı husus; Çekişmeli boşanmaya konu ettiğiniz eşininizin hangi olumsuz durumu varsa örneğin; zina, hayata kast ya da evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan fiziksel şiddet yahut duygusal şiddet gibi bunların hangi delillerle ispatlanacağını da göstermeniz şarttır.
 • Yedinci husus; hukuki sebeplerinizi yani hangi kanuna ve maddeye dayandığınızı da yazamanız olmazsa olmaz olmasa da bulunması iyi olur.
 • Sekizinci husus; Çekişmeli boşanma davasında ne talep ettiğiniz, örneğin velayet mi, tazminat mı, nafaka mı? bunları açık bir şekilde belirttiğiniz talep sonucunuz olmalıdır.
 • Dokuzuncu husus; Çekişmeli boşanma davası açtığınız sırada vekiliniz yani avukatınız varsa onun imzası ya da sizin imzanız çekişmeli boşanma dilekçesinde bulunmalıdır.

                                                                                 Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesine

Davacı                             :

Vekili                                : Av. Bilgehan UTKU

Davalı                                :

Davanın Konusu                : Çekişmeli boşanma davası

Açıklamalar                         : Burada yukarıda bahsetmiş olduğumuz beşinci ve altıncı  hususta yer alan ve boşanmaya konu olan olayları özetleyerek anlattığınız ve hangi delillerle ispatlayacağınızı yazacaksınız.

Deliller                                 : Tanık, banka ödemeleri, darp raporu, fotoğraflar vb.

Hukuki Sebepler                  : HMK, TMK, Anayasa

Talep ve Sonuç                      : Buraya boşanma davasında ne istediğinize ilişkin ayrıntılı ve açık bir şekilde sonuçları yazmalısınız.

                                    İMZA
En son olarak da imzayı unutmayın.

NOT; Burada vermiş olduğumuz dilekçe örneğinin içeriğinin hukuki gerekçeleriyle belirtilmesi davayı kazanmanız için şarttır. Bu yüzden profesyonel yardım alarak boşanma avukatından destek almanızı önemle tavsiye ederiz.

Çekişmeli boşanma davasında deliller hakkında da bilgi almak isterseniz burayı tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Protokolü

Çekişmeli boşanma protokolü diye bir tanımlama olmamakla birlikte çekişmeli boşanma dava dilekçesi bulunmaktadır. Protokol, anlaşmalı boşanma davasında olur ve taraflar çekişmeli boşanma yerine anlaşmalı boşanma davası açmak isterler ve bu konuda anlaşmaya varırlarsa işte bu durumda anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenir ve mahkemeye sunulur. Çekişmeli boşanma protokolü olmayıp, anlaşmalı boşanma protokolü vardır ve boşanma davaları eğer çekişmeli olacaksa yani taraflar anlaşamamışlarsa çekişmeli boşanma dava dilekçesi ile aile mahkemelerine başvuracaklardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Çekişmeli boşanma davasının nerede açılacağı kanunda düzenlenmiştir. Buna göre boşanma kararı almış eş, hazırlayacağı ya da bir boşanma avukatı vasıtası ile hazırlatacağı boşanma davasını, boşanmadan önce eş ile birlikte yaşanan yer aile mahkemesinde yahut kendi yerleşim yeri mahkemesinden birinde açabilecektir. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsunuz ve evlilik birlikteliği içindeki ortak konutunuz da orada diyelim. Bu durumda boşanma davası açmadan son altı ay içinde birlikte yaşadığınız konut İstanbul'da ise bu durumda İstanbul aile mahkemesinde davayı açabilirsiniz. Ancak İstanbul'da yaşadınız ve fakat sonrasında ailenizin yerleşim yeri olan Ankara'ya gelip yerleşim yerinizi buraya, aileninizin yanına aldırdınız diyelim. İşte bu durumda Ankara aile mahkemesinde de davanızı açabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasını Anlaşmalıya Çevirme

Çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra, taraflar boşanma konusunda ve diğer boşanmanın sonuçları konsunda anlaştılar diyelim. Örneğin; çocuğun birisi karşı tarafta, birisi diğer tarafta kalacak, nafaka verilmeyecek, tazminat verilmeyecek, evin birisi bir tarafın, diğer ev öteki tarafın olacak, iştirak ve yoksulluk nafakası verilmeyecek gibi bir anlaşmaya varılmış ve bu anlaşma boşanma avukatı tarafından hukuka uygun bir şekilde düzenlenip de tarafların imzası alınmış ise artık çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşüp taraflar sulh olduğu için ve anlaştıklarından dolayı ve de anlaşma aile mahkemesi hakimi tarafından kabul edildikten sonra anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olacaktır. Bu konuda en iyi bilgiye avukatınız vasıtası ile ulaşabilirsiniz. Bundan dolayı çekişmeli boşanma davasında karşı tarafla anlaşmak istemekte iseniz, çekişmeli boşanma davanızı yürüten boşanma avukatınızdan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları

Çekişmeli boşanma davasının aşamalarını isterseniz madde madde sıralayalım;

 • Birinci aşama; Davacı eşin, hazırladığı çekişmeli boşanma davası dilekçesini aile mahkemesine vermesi,
 • İkinci aşama; Davacı eşin, aile mahkemesine verdiği çekişmeli boşanma davası dilekçesinin tensip zaptı ile birlikte davalıya gönderilmesi. Tensip zaptının davacı eşe de gönderilmesi.
 • Üçüncü aşama; Davalı eşin, aile mahkemesi tarafından kendisine gönderilen dava dilekçesine süresi içinde cevap dilekçesi vermesi ve bunu aile mahkemesine göndermesi,
 • Dördüncü aşama; Davalı eşin verdiği cevap dilekçesinin, mahkeme tarafından davacı eşe tebliğ edilmesi,
 • Beşinci aşama; Davacı eşin, kendisine aile mahkemesi tarafından tebliğ edilen cevap dilekçesine süresi içinde cevaba cevap dilekçesi vermesi ve bunu mahkemeye göndermesi,
 • Altıncı aşama; Davacı eşin verdiği cevaba cevap dilekçesinin, mahkeme tarafından davalı eşe tebliğ edilmesi ve davalı eşin süresi içinde ikinci cevap dilekçesini mahkemeye göndermesi,
 • Yedinci aşama; Davalı eş tarafından verilen ikinci cevap dilekçesinin, mahkeme tarafından davacı eşe tebliğ edilmesi ile birlikte dilekçeler aşamasının sona ermesi,
 • Sekizinci aşama; Dilekçeler aşamasının sona ermesinden sonra, aile mahkemesi; bir ön inceleme zaptı düzenler ve ön inceleme duruşma gününü taraflara tebliğ eder.
 • Dokuzuncu aşama; Ön inceleme duruşması yapılır ve tarafların sulh olup olmayacağı incelenir.
 • Onuncu aşama;    Ön inceleme sonrasında tahkikat aşamasına geçilir ve tahkikat aşamasında tanıklar dinlenir,
 • Onbirinci aşama; Tanıklar dinlendikten sonra taraflara tanık ifadelerine karşı beyanda bulunması için süre verilir. Bu süre içinde taraflar tanık ifadelerine karşı beyanda bulunurlar.
 • Onkicinci aşama; Mahkeme tarafından esas hakkında son duruşma tertiplenir ve tahkikat aşamasının sona erdiği sözlü yargılama aşamasına geçildiği belirtilir. Tahkikat aşamasından sonra sözlü yargılamaya geçilebilir ve sözlü yargılama için ayrı bir duruşma günü isteyen taraf olursa sözlü yargılama için duruşma günü belirlenir. Ancak hazır bulunsun ya da bulunmasın taraflara sözlü yargılama için tekrar tebligat yapılmaz. Sözlü yargılamada, taraflara son sözleri sorulur ve mahkeme hükmünü verir.

Çekişmeli Boşana Davasında Hakim Neye Dikkat Eder?

Çekişmeli boşanma davasında hakim neye dikkat eder hakkındaki yanıtların tamamı için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf

Çekişmeli boşanma davası sonrasında karar aleyhine olan tarafın, gerekçeli mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içinde ilk derece mahkemesinin yargı çevresinde bulunan bölge adliye mahkemesine kararı istinaf etme hakkı vardır. Kararın istinafı sonrasında bölge adliye mahkemesi yeniden bir karar vererek esas hakkında yeni bir karar verebilecektir. Anlaşılacağı üzere bölge adliye mahkemesi kararı hukuka uygun bulursa onar, hukuka aykırı bulursa kaldırır ve kendisi yeni bir hüküm verir.

Belirmek istediğimiz bir diğer husus ise çekişmeli boşanma avukatıdır. Çekişmeli boşanma avukatı; boşanma davası ile ilgilenen, kendisini bu yönde yetiştirmiş olan boşanma avukatıdır. Burada şunu dile getirmek gerekir. Boşanma davalarında ya da diğer davalarda uzmanlık alınmasını gerektiren, daha doğru ifade ile avukatların bir konuda uzmanlaşmasını gerektiren bir husus yoktur. Burada önemli olan tabi ki de boşanma avukatının kendisinin bu konuda yeterliliğini arttırmasından geçmektedir. Her avukat boşanma davası alabilir ve bunu takip edebilir. Ancak her olayda, her konuda olduğu gibi işin uzmanı ile aralarında fark olabilecektir.

ankara boşanma avukatı hakkında ayrıntılı bilgi için ankara boşanma avukatı başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.