Boşanma Hukukunda Pek Kötü Davranış Nedir?

Boşanma Hukukunda Pek Kötü Davranış Nedir?

05-02-2020
Boşanma Hukukunda Pek Kötü Davranış Nedir?

Boşanma Hukukunda Pek Kötü Davranış Nedir?

Pek kötü davranış sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanununun 162. maddesinde düzenlenmiştir. Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası mutlak boşanma davası çeşitlerinden olup özel bir boşanma sebebidir. Pek kötü davranış eş üzerinde maddi olarak somut olarak kötü davranma davranışı olup eşin vücut bütünlüğüne saldırma, eşin sağlığına saldırma şeklinde ortaya çıkabilir.  Eşin vücut bütünlüğüne saldırma içinde eşe ağır eziyet etmek, eşi anormal cinsel ilişkiye zorlamak, eşi canavarca hisle dövmek ya da acımasızca dövmek, eşe işkence etmek, eşe aşırı derecede cinsel ilişkide bulunmak davranışları eşin vücut bütünlüğüne saldırı olarak nitelendirilebilir. Eşin sağlığına yönelik saldırılar da pek kötü davranış olarak nitelendirilebilir. Eşi aç bırakmak, eşi odaya hapsetmek, eşin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde ağır davranışlarda bulunmak fiilleri eşin sağlığına saldırı fiilleridir.  Pek kötü davranış sebebiyle boşanma davası bir mutlak boşanma çeşididir. Şimdi mutlak boşanma sebebi ile ne denilmek istendiğini açıklayalım. Türk medeni kanunumuzun 166. maddesi evlilik birliğinin sarsılması ya da halk dilindeki ifade ile şiddetli geçimsizlik sebebine dayalı boşanma davasıdır. Bu dava nisbi boşanma davasıdır. Yani mutlak boşanma içerisinde yer almaz. Evlilik birliğinin sarsılması davasında evlilik birliğinin eşler için çekilmez hale geldiği ile evlilik birliğinin temelden sarsıldığının ispat edilmesi boşanma kararı verilebilmesi için zaruridir. Yani nisbi boşanma davalarında bu hususların gerçekleştiğinin ispatlanması şarttır. Ancak mutlak boşama davalarında evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığı ile evlilik müessesesinin eşler için çekilmez hale geldiğinin kanıtlanması şart değildir. Bu durumda pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası mutlak boşanma davalarından olduğundan dava sırasında sadece pek kötü davranışın gerçekleştiğinin ispatlanması boşanma kararı verilebilmesi için yeterlidir. Onun haricinde artık evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ile çekilmez hale geldiğinin ispatı gerekmez. Bundan dolayıdır ki pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasında hakim evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığı ile çekilmez hale gelip gelmediği yönünde bir sonuca varmayacak pek kötü davranışın oluştuğunun ispatlanmasından sonra boşanma kararı verebilecektir.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Açma

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasında süreklilik çok önemlidir. Eşin davranışlarının işkence niteliğinde olması tekrarlanan davranış olarak ortaya çıkması hafif yaralama değil de daha fazla hasar verecek davranışlar şeklinde ortaya çıkması gerekmektedir. Davranışların ızdırap verici ve eşin ruh sağlığını bozacak nitelikte olması şarttır. Eşlerden biri diğerini bir kere bile acımasızca dövdüyse bu pek kötü davranış için yeterli olacaktır. Eşin sağlığını bozacak derecede ağır davranışlar pek kötü davranış olarak nitelendirilebilecektir.  Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasında davalının kusurlu olması şarttır. Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası kusura dayalı bir boşanma davasıdır. Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasında ortak yaşamın çekilmez hale gelmesi koşulu aranmayacağı gibi kusur kıyaslaması da yapılamayacaktır. Yani boşanma davasını açan eş diğer eşin pek kötü davranışını ispat ettiği takdirde davalı artık tam kusurlu sayılacak ve davayı açan eşin kusur araştırması yapılamayacaktır. 

Boşanma Hukukunda Pek Kötü Davranış Hak Düşürücü Süre

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası eşin pek kötü davranışta bulunduğu öğrenildiğinden itibaren 6 ay ve her halde pek kötü davranışın yapılmasından itibaren 5 yıl içerisinde açılmalıdır. Aksi durumda hak düşürücü süre nedeniyle mahkeme davayı reddedecektir. UNUTULMAMALIDIR Kİ BU SÜRE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞUNDAN DOLAYI MAHKEME TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINACAKTIR. KARŞI TARAF HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İTİRAZINDA BULUNMASA DAHİ MAHKEME DAVAYI SÜRESİ İÇERİSİNDE AÇILMADIĞINDAN DOLAYI REDDEDECEKTİR. Pek kötü davranışa maruz kalmış eş bu davranışta buluanan eşi affettiği takdirde bir daha aynı nedenlerden dolayı pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açamayacaktır.

Boşanma Avukatı Değerlendirme

Kişi ister pek kötü davranış nedeniyle boşanma isterse şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açabilir. Aradaki fark birinin mutlak diğerinin ise nisbi boşanma davası oluşudur. Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açıldığından pek kötü davranışların ispat edilmesi ile hakim artık evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığı ile ilgili değerlendirme yapmayacak ve boşanmaya karar verecektir.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı şiddet Şiddet mağduru ve şiddete uğra...

Devamı
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık ge...

Devamı
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Tedbir nafakasına hakim re'sen karar vermekte olup...

Devamı
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık