Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma avukatı Ankara tabiri Ankara ilinde oturan Ankara'da bulunan kişilerin boşanma davalarında avukat arayışlarını gidermek maksadıyla kullandıkları bir tabirdir. Avukatlık mesleğinde kanun gereği bir uzmanlık alanı elde edilmesi yahut hekimler gibi sınavla bu ünvanın sağlanması mümkün değildir. Ancak boşanma alanında kendisini geliştirmiş kendisini bu alanda ifade etmiş ve fazlaca müvekkil çevresine sahip olan avukatlar bu bakımdan ismen tanımlanabilmektedirler. 

Boşanma avukatı ve Ankara boşanma avukatı Bilgehan UTKU'ya iletişim numaramız üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Ankara boşanma avukatı arayışı içinde olan kişiler boşanmalarının bir an evvel son bulması için tabi ki de bu yola başvurup en iyi boşanma avukatı arayışını sonlandırma girişimine girmektedirler. Ankara boşanma avukatı ankara'da bulunan ve ankara barosuna kayıtlı olan avukattır. Ancak bu ankara boşanma avukatının sadece ankaradaki boşanma davalarına bakacağı anlamına gelmemektedir. Ankara boşanma avukatının ankara dışındaki boşanma davalarına bakabilmesinin kanunen herhangi bir engeli bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere Ankara Boşanma avukatı İstanbul boşanma avukatı olarak da İzmir boşanma avukatı olarak da iş potansiyeline sahiptir.

Ankara Boşanma Avukatı Diğer İllerde Davalara Girebilir mi?

Ankara boşanma avukatı olan avukatlar Ankara barosuna kayıtlı olmak zorundadırlar. Örneğin Ankara'da faaliyet gösteren bir avukata ulaşmak için Ankara barosunun resmi internet sitesinden baro levhasına girip burada çalışan avukatların isimlerine ulaşılabilir. Ankara barosuna kayıtlı olan avukatlar başka illerdeki boşanma davalarına da girebilirler. Bundan dolayı örneğin İstanbul'da ikamet edip burada yaşayan bir kişi boşanma davası açmak için boşanma avukatı arayışına girmiş ise Ankara'da bulunan ankara boşanma avukatından hukuki destek alabilir. Anlaşılacağı üzere İstanbul'da açılacak boşanma davalarında Ankara'da bulunan ankara boşanma avukatından hukuki destek alınıp dava İstanbul'da takip edilebilmektedir. Ankara barosuna kayıtlı bir avukatın ismine ve adresine ulaşmak için Ankara barosunun levhasından bu avukata ulaşılabilir. Örneğin ankara boşanma avukatı Bilgehan UTKU'ya ulaşmak için http://www.ankarabarosu.org.tr/BaroLevha.aspx?Sicil=30583 burayı tıklayabilirsiniz.

Ankara Boşanma Avukatı İletişim Numarası

Ankara boşanma avukatı iletişim numarası Ankara'da faaliyet gösteren boşanma avukatlarına ulaşım için kullanıldığından alan kodu bakımından 0312 alan koduna sahiptir. Ankara dışından avukat ihtiyacı olan kişiler de Ankara boşanma avukatı ihtiyaçlarını 0312 alan kodu sayesinde gidermektedirler.

Ankara Boşanma Avukatının Uzmanlık Alanları Nelerdir?

İster Ankara boşanma avukatı olsun ister İstanbul boşanma avukatı olsun bir boşanma avukatının bilmesi gereken ilk şey hukuk muhakemeleri kanunudur. Çünkü boşanma davası özel hukuktur ve özel hukuk hukuk muhakemeleri kanununa göre usuli işlemlere tabidir. Ayrıca boşanma avukatı müvekkilini iyi dinlemeli, müvekkilinin sorunlarını çözüme kavuşturacak çözüm yolları geliştirmelidir. Ancak boşanma avukatının olmazsa olmaz kriteri müvekkilini iyi dinlemek ve anlamaktan geçer. Çünkü en iyi boşanma avukatı olmak için iyi bir dinleyici olmak şarttır. Bu şartlar haricinde tabi ki de boşanma avukatı iyi bir sırdaş olmalıdır. Kanunen avukatın sır saklama yükümlülüğü bulunur ancak bu sır saklama yükümlülüğü kanunda yer almasa dahi etik olarak bir boşanma avukatı boşanmak için kendisine başvuran kişinin sırdaşı olmalıdır. Çünkü boşanma davaları genellikle özel hayatın çok içinde dava türlerindendir. Kişilerin yatak odası sıralarından tutun da kendi aralarındaki mahremiyete kadar her şey boşanma davalarında boşanma avukatına aktarılmaktadır. Bu sırların boşanma avukatı tarafından üçüncü kişilerin kulağına gitmesi etik olmadığı gibi kanunen de yasaktır. Boşanma avukatı müvekkilinin tüm sıralarına hakim olduğu gibi ketum olup bunu kimseye iletmemeli ve dürüstlük kurallarına da aykırı davranmamalıdır. Çünkü boşanma avukatı boşanma davasında müvekkiline dürüst olmak zorunda olduğu gibi aralarındaki vekalet ilişkisi gereği de özen gösterme yükümlülüğünü de yerine getirmelidir. Özen gösterme yükümlülüğü boşanma avukatının boşanma davasını kanunun kendisine verdiği yetki ve sınırlar içinde kalmak şartıyla sorunsuz bir şekilde takip edilmesini gerektirir. Çünkü boşanma avukatı boşanma davalarının uzmanıdır ve en iyi boşanma avukatı olmanın gereklerini yerine getirmek amaç edinilmelidir. 

Ankara Boşanma Avukatı Boşanma Davasını Nerede Açabilir?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere boşanma avukatı ister Ankara boşanma avukatı olsun ister başka bir ilin boşanma avukatı olsun diğer illerde de boşanma avukatlığı yapabilir ve davaları takip edebilir. Ancak en iyi boşanma avukatının dahi boşanma davasını kendi bulunduğu ilde açabilmesi mümkün değildir. Çünkü boşanma davaları boşanma avukatı tarafından müvekkilinin ikamet ettiği yerde açılabileceği gibi müvekkili ve eşinin son 6 ay içinde oturdukları yer aile mahkemesinde de açabilir. Anlaşılacağı üzere boşanma avukatı boşanma davasını kendi bulunduğu ilde açamaz. Örneğin Ankara boşanma avukatı boşanma davasını kendisi Ankara'da bulunduğu için Ankara'da açamayacaktır. Çünkü boşanma avukatı kanunlara bağlı kalmak ve müvekkilinin taleplerini en iyi şekilde hukuki olarak yerine getirmek zorunda olduğundan bu kuralları hukuk muhakemeleri kanunu çerçevesinde yapmalıdır. 

Ankara Boşanma Avukatı Boşanma Davasında Neler İster?

Boşanma avukatı öncelikle ister Ankara boşanma avukatı olsun ister İstanbul boşanma avukatı olsun öncelikli olarak müvekkilinin hukuki talepleri ile bağlıdır. Müvekkilini tabi ki de yönlendirir ancak onun talep ve isteklerinden çıkmamalıdır. Örneğin ayrılma talep eden müvekkili için boşanma davası açması özen gösterme yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini gösterir. Öncelikli olarak müvekkilini iyi bir şekilde dinleyen boşanma avukatı bu hususlar çerçevesinde dilekçesini oluşturmalı ve talep sonucunu da ona göre belirlemelidir. Talep sonuç bir dava dilekçesi için oldukça önemlidir. Boşanma davasında boşanma avukatının talep edebileceği hususlar ise tabi ki de müvekkilinin isteklerine göre;

Tarafların boşanmaları,
Türk medeni kanunu 174. maddeye göre maddi tazminat, manevi tazminat,
Eş için yoksulluk nafakası,
Hem müşterek çocuklar hem de eş için boşanma davası süresi içinde tedbir nafakası,
Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra çocuklar için iştirak nafakası,
Müşterek çocukların velayetinin talep edilmesi,
Boşanma davasından sonra mal paylaşımı davası,
Ziynet eşyalarının iadesi davası,
6284 sayılı yasa gereği önleyici ve koruyucu tedbirlerin talep edilmesi,
Boşanma sonrasında velayet davaları,
Boşanma sonrasında nafaka davaları,
Anlaşmalı boşanma davası,
Çekişmeli boşanma davası,
Şiddetli geçimsizlik boşanma davası,

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma avukatı tarafların isteği ve kendi aralarında anlaşma konusunda mutabakata varmalarından sonraki dönemde anlaşmalı boşanma protokolünü sorunsuz hazırlar ve tarafların imzalarının alınmasından sonra bunu mahkemeye sunar. Mahkeme tarafları dinledikten sonra anlaşmayı da hukuka uygun bulursa boşanmaya karar verecektir. Peki anlaşmalı boşanma avukatının anlaşmalı boşanma davası açabilmesinin koşulları;

 • Anlaşmalı boşanma davası aile mahkemesinde açılmalıdır,
 • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların 1 yıldan fazla süredir evli olmaları şarttır,
 • Anlaşmalı boşanma davası için eşlerden birinin boşanma davası açması gerekir,
 • Anlaşmalı boşanma davası için anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanan bir protokol anlaşmalı boşanma sözleşmesi olmalıdır,
 • Anlaşmalı boşanma avukatının hazırladığı protokolde tarafların çocuklar, mallar ve nafakalar hususunda anlaşmış olmaları şarttır,
 • Anlaşmalı boşanma avukatının hazıladığı bu anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından kabul edilmesi, uygun görülmesi şarttır,

Anlaşmalı Boşanma Tek Celsede Boşanma

Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma avukatının hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolü uygun görülür ise hakim tarafından hakim tarafları tek celsede boşar ve boşanma kararının kesinleşmesinden sonra eşler bir an evvel boşanmış olurlar. Çekişmeli boşanma davaları çok ama çok uzun sürerken anlaşmalı boşanma davaları anlaşmalı boşanma avukatının hazırladığı protokol gereği hemen sonlanır ve taraflar tek celsede boşanırlar. 

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara

Çekişmeli boşanma davası çekişmeli boşanma avukatı tarafından açıldıktan sonra görülen bir davadır. Çekişmeli boşanma davasının ülkemizde en çok uygulama alanı bulduğu dava türü evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ilişkindir. Bunun haricinde Türk medeni kanununun 161'inci maddesinden 166'ncı maddesine kadar düzenleme yeri bulmuş özel boşanma davaları da bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;

 • Zina sebebiyle boşanma davası,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası,
 • Terk sebebiyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasıdır.

Bu sayılan boşanma davaları boşanma avukatları tarafından açılan boşanma davalarında hakim tarafından kabul edildiğinde boşanma davasının kabulüne karar verilmiş olacak ve taraflar boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte boşanmış olacaklardır.

Çekişmeli Boşanma Avukatının Alabileceği Önlemler Nelerdir?

Çekişmeli boşanma avukatı boşanma davasında müvekkilinin haklarını korumak hatta ve hatta can güvenliğini de koruma altına almak maksadıyla 6284 sayılı kanunda düzenlenen tedbirlerin uygulanmasını boşanma davasına bakan mahkemeden isteyebileceği gibi başka bir aile mahkemesinden de talep edebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde çekişmeli boşanma avukatı kolluk amirlerince de koruyucu tedbir kararı alınmasını talep edebilir. 6284 sayılı kanuna göre çekişmeli boşanma avukatının mahkemeden talep edebileceği önlemler;

 • Karşı tarafın müvekkiline yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 • Kaşrı tarafın müvekkiliyle beraber müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 • Karşı tarafın müvekkilinin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 • Müvekkilinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 • Müvekkilinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 • Müvekkilini iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 • Karşı tarafın varsa silahları kolluğa teslim etmesi.
 • Karşı taraf, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Eşlerden biri zina yaparsa, diğer eş boşanma davası açabilir. Altı ay sonra koca, dava açma hakkının kimde olduğunu, boşanma sebebini ve hangi durumda zina olduğunu öğrenir. Dava hakkı, fiilden beş yıl sonra sona erer. Bağışçının dava açma hakkı yoktur.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Her iki eş de diğeri tarafından istismara veya ciddi şekilde istismara uğruyor kendisine kötü muamelede bulunmak veya namusa aykırı bir davranışta bulunmak için boşanma davası açabilir. Davaya yetkili eşin boşanma sebebini öğrendiği tarihten itibaren altı ay ve her halde sebebin doğumundan beş yıl sonra dava hakkı sona erer. Hoşgörülü taraf bir talepte bulunma hakkına sahip değildir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Eşin evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi diğeri bir amaç için ayrılmadıkça veya haklı bir sebep olmaksızın ortak meskene dönmedikçe ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum hakim veya noter talebi üzerine devam etmektedir. Uyarı işe yaramıyorsa Boşanmış eş boşanma davası açabilir. Haklı bir sebep olmaksızın müşterek meskene dönmesini zorlayan veya engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Dava açma hakkı bulunan eşin talebi üzerine hâkim veya noter esasa bakmadan ihtar verebilir. Ayrılan eşin iki ay içinde ortak konutuna dönmesi gerekiyorsa ve geri dönmezse sonuçları ortaya çıkar.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara Boşanmada Tazminat Talebi

Aslında 4721 sayılı Kanunda yer alan boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde hâkim genellikle boşanmaya karar verir ve bu durumda çok sayıda kusuru bulunan ve boşanma davası açan eş haksız yere birliktelikten kurtulmuş olur. evliliğin. Bu durumda kanun koyucu diğer eşi korumak için tazminat davasını düzenlemiş, daha az kusurlu eşin evlilik birliğinin sona ermesinden sonra boşanmaya yol açan olaylarda kusurlu eşin tazminattan sorumlu olacağını düzenlemiştir. kendi hatasına. Aslında tam tersini düşünürsek, kendi kusuru nedeniyle evlilik birliğine zarar veren tarafın kusuruna katlanmak istemeyen eş, boşanma davası açtığında ve boşanmaya karar verildiğinde, kusurlu eş, hak edilmemiş yaşam koşullarına maruz kalmasına neden olabilir. Dolayısıyla maddi tazminat kanunda düzenlenmiş ve aynen kanunda yazıldığı gibi; "Boşanma nedeniyle mevcut veya beklenen menfaatleri zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun maddi tazminat talep edebilir." biçimlendirilmiş. Anlaşılacağı üzere, kanun koyucu boşanma nedeniyle kusurlu veya kusurlu eşin ekonomik durumundaki azalmayı tamamlama yükümlülüğünü kusurlu eşe yüklemiştir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretlerinin Türkiye Barolar Birliğinin yayımlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesinden az olmaması şarttır. Bunun haricinde Ankara boşanma avukatı ile çalışmak isteyen bir müvekkil adayının vekalet ücretleri konusunda yani boşanma avukatı ücreti konusunda ikili anlaşmalarını sağlaması da gerekir.

Ankara Boşanma Avukat Ücretleri

Ankara boşanma avukat ücretleri Türkiye Barolar Birliğinin avukatlık asgari ücret tarifesinden düşük olmamalıdır hatta Ankara Barosunun yayımlamış olduğu boşanma davası ücretleri de bulunmaktadır ancak vekalet sözleşmesi vekil ile müvekkil arasındaki yani boşanma davası açacak kişi ile avukat arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlediği için ve de sözleşme serbestisi gereği taraflar boşanma avukat ücretini diledikleri gibi kararlaştırabilirler. Ancak dediğimiz gibi boşanma avukat ücretinin Türkiye Barolar Birliğinin avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olmaması gerekir.

Ankara Boşanma Avukatı Hukuk Bürosu 

Ankara boşanma avukatı olarak tanınan bir avukat şahsi olarak duyulabileceği gibi her avukatın bir ofisinin olması şart olduğundan dolayı da hukuk bürosu olarak da adlandırılabilir. Örneğin Ankara boşanma avukatı Bilgehan UTKU'nun bulunduğu ve kurucusu olduğu MİL hukuk bürosu gibi. 

Ankara Boşanma Avukatı Adresi

Ankara Boşanma avukatı adres bilgileri olarak kişilerin boşanma kararı olduktan sonra arayış içine girme olasılıkları çoktur. Genellikle google arama motoruna ankara boşanma avukatı adresi yazıldığında çıkan adres ya da ankara boşanma avukatı iletişim yazıldığında çıkan numaralar ile talepler giderilebilir. Örneğin google a ankara boşanma avukatı adresi yazıldığında cevizlidere mahallesi mevlana bulvarı kat 15 no 142 şeklinde adres çıkması gibi.

Ankara Boşanma Avukatı Yükümlülükleri

Ankara boşanma avukatının en baştaki yükümlülüğü sır saklama yükümlülüğüdür. Sonra müvekkilinin talep ettiği hususlar çerçevesinde özen gösterme yükümlülüğü bulunur. Ankara boşanma avukatı boşanma davasında müvekkili ile nasıl anlaşmış ise davayı o şekilde yürütür ve takibini de ona göre yapar. Ankara boşanma avukatı açtığı davada hak arama özgürlüğü çerçevesinde müvekkilinin tüm taleplerini iletir ve hak kaybının engellenmesi için özen gösterme yükümlülüğü gereği çaba sarf eder.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Boşanma Davasında Kusur

Yasama organı, 4721 sayılı Kanun'un 174. maddesinde maddi tazminat talebinde bulunanın en az hatalı veya kusursuz olmasını şart koşmuştur. Buna göre, diğer taraftan daha fazla hataya uğrayan taraf, sebep olduğu olaylarda maddi tazminat alamayacaktır. Boşanma davasında iddia edilen hususlar hakkında daha fazla doğruluk beyanı ile boşanma davası. Aslında, kendisinden maddi tazminat talep edilirse, maddi tazminattan sorumlu olabilir. Tazminat hakkında hüküm verebilmek için, kanun koyucuya göre, tazminat talebinde bulunan tarafın kusurunun olmamasına veya en ufak kusuruna bağlı olan bazı yasal şartların yerine getirilmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Nafaka Talebi

Türk Medeni Kanunu’nun 327/1 inci maddesi uyarınca çocukların bakım, eğitim ve korunması için gerekli giderlerin ana ve baba tarafından karşılanmasının zorunlu olması hususunun da gözetilerek karar verilmelidir. Çekişmeli boşanma davasında dava devam ederken müşterek çocuklar yararına talep edilen nafakaya tedbir nafakası, boşanma davasının kesinleşmesinden sonra talep edilen nafakaya ise iştirak nafakası adı verilir.

Boşanma Avukatı Ankara Soybağının Reddi Davası

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, çocuk ile anne arasındaki hukuki soybağı doğumla; çocuk ile baba arasındaki hukuki soybağı ise anneyle evlilik, tanıma, babalık davasında verilen hüküm veya evlat edinmeyle kurulmaktadır. Baba ile çocuk arasında evlilik içinde doğmaya, babalık karinesine (TMK m. 285), dayalı olarak hukuken kurulmuş bulunan soybağı ilişkisinin ortadan kalkması ancak soybağının reddi ile söz konusu olabilmektedir. Soybağının reddi davasının başarıya ulaşarak çocuk ile babası arasındaki soybağının ortadan kalkması sonucunda çocuk, baba yönünden soybağı bulunmayan çocuk statüsüne girer. Anayasa Mahkemesi'nin 25.06.2009 tarihli ve 2008/30 Esas, 2009/96 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere, kişinin genetik-biyolojik kökeni kendisine ait olmayan çocuğu reddetme hakkı en temel haklarından birisidir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 286 ıncı maddesinde, kocanın, çocuk ve anne aleyhine açacağı soybağının reddi davası ile babalık karinesini çürütebileceği; 289. maddesinde ise kocanın soybağının reddi davasını doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıllık süre içinde açması gerektiği, gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa bir yıllık sürenin bu sebebin ortadan kalkmasından sonra başlayacağı hükme bağlanmıştır. Soybağının reddi davasında, davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı hususunda ve davanın temellendirilmesinde belirleyici olan “öğrenmenin”, ne zaman gerçekleştiği noktasında şüphenin veya söylentinin öğrenme açısından yeterli olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. Yerleşik Yargıtay uygulamalarında, yargılama dışında elde edilmiş babalık raporlarına özellikle hak düşürücü süre niteliğindeki dava açma süresinin öğrenme tarihinden itibaren başlaması bakımından dikkate alındığı görülmekte, yani öğrenmenin yargılama dışı babalık testi ile gerçekleşmesi anında hak düşürücü sürenin başlayacağı kabul edilmektedir. Dolayısı ile bir çocuğun kendisinden olmadığı yönündeki şüphe veya söylenti öğrenme açısından yeterli kabul edilemeyecektir.

Ankara Boşanma Avukatı Bilgehan UTKU Kimdir?

Ankara boşanma avukatı Bilgehan utku Ankara'da faaliyet gösteren boşanma hukuku bürosunun kurucusudur ve çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davalarına yönelik çalışmalar yürütmekte olduğu gibi velayet davalarına da bakmaktadır. Ankara Boşanma Avukatı Bilgehan Utku; boşanma avukatı olarak boşanma davalarında maddi tazminat, manevi tazminat, velayet, mal paylaşımı davaları gibi hukuki destek ve profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. Ankara boşanma avukatı Bilgehan utku boşanma davalarında 6284 sayılı kanun gereği koruma tedbirlerine de önem vermekte olup özellikle kadınların boşanma davalarında çokca rastladığı sorunların çözümü için mücadele vermekte ve eğitimler düzenlemektedir.