Aşırı Şans Oyunlarına ve Hobilere Düşkün Olmak Boşanma Davası

Aşırı Şans Oyunlarına ve Hobilere Düşkün Olmak Boşanma Davası

06-01-2021
Aşırı Şans Oyunlarına ve Hobilere Düşkün Olmak Boşanma Davası

Aşırı Şans Oyunlarına ve Hobilere Düşkün Olmak Boşanma Davası

Aşırı şans oyunlarına ve hobilere düşkün olmak boşanma davasında deliller ki özellikle görgüye dayalı olan deliller oldukça büyük öneme sahiptir. Çekişmeli boşanma davalarında şiddetli geçimsizlik yaratan ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren olayların ispatlanarak karşı tarafın kusurunun fazla olduğu belirtilir ise maddi ve manevi tazminat taleplerine de hükmedilebilecektir. 

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi   
2010/17676 E.
2011/18475 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran Davacı

Vekili

Davalı

Vekili

MAHKEMESİ :Bafra 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :27.04.2010
NUMARASI :Esas no:2008/273 Karar no:2010/227

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden; davalı kocanın aşırı şans oyunlarına ve hobilerine düşkün olması nedeniyle birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Mahkemenin boşanmaya neden olan kocanın kusurlu davranışı olarak gösterdiği hakaret olayından ve kocanın temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü kadının, kocasının anne ve teyzesini dayanaksız olarak hırsızlıkla suçlaması olayından sonra evliliğin devam ettirildiği ve bu nedenle bu olayların boşanma nedeni olamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda boşanmaya neden olan olaylarda kusurun tamamıyla davalı kocada olduğuna ilişkin mahkemenin kusur belirlemesi doğru olmakla birlikte; kocanın belirtilen boşanmaya neden olan birlik görevlerini yerine getirmeme şeklindeki kusurlu davranışı kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir davranış niteliğinde değildir. Bu nedenle, mahkemece Türk Medeni Kanununun 174/2.maddesindeki manevi tazminat verilmesi koşulları oluşmadığı halde davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenlerle koca lehine BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 73.90 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.14.11.2011 (Pzt.)

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı şiddet Şiddet mağduru ve şiddete uğra...

Devamı
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık ge...

Devamı
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Tedbir nafakasına hakim re'sen karar vermekte olup...

Devamı
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık