Avukatın Evi Aranabilir Mi

Avukatın Evi Aranabilir Mi

Avukatlık serbest bir meslek olmakla birlikte aynı zamanda kamu hizmetidir. Avukatlık mesleğini yürüten hukukçu kişi, yardı görevini yerine getiren kişilerdir. Avukatlar, yargı görevini yerine getirirken yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız sa

Avukatın Evi Aranabilir Mi

Avukatlık serbest bir meslek olmakla birlikte aynı zamanda kamu hizmetidir. Avukatlık mesleğini yürüten hukukçu kişi, yardı görevini yerine getiren kişilerdir. Avukatlar, yargı görevini yerine getirirken yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmektedir. Arama koruma tedbiri, şüpheli ya da sanığın, delillerin ya da müsadereye konu eşyanın ele geçirilmesi amacı ile şüpheli ya da sanık ile üçüncü kişilere yönelik, kişi üzerinde ya da kamuya açık olmayan alanlarda yapılan bir ceza muhakemesi işlemidir.

Avukatların evlerinde arama, el koyma ve avukatın postasına el koyma Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 130. maddesinde özel olarak düzenleme yapılmasına rağmen avukatın üzerinin aranması ile ilgili özel bir düzenlemeye Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer verilmektedir. Bunun yanı sıra Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesine bakıldığı zaman ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü olarak yakalanmadıkları durumda avukatların üzeri aranamamaktadır.

Avukatların evleri ile ilgili olan düzenleme, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesinde yer almaktadır. Aramaya dair istisnai kurallar sadece avukatların görevlerinden doğan ya da görev sırasında işledikleri iddia edilmekte olan suçlar ile sınırlı olmaktadır. Soruşturma konusu suç, şüphelinin avukatlık mesleği ile ilgili değilse, arama CMK’daki genel arama usullerine uyarak yapılması gerekmektedir.

Avukatlık Kanunu’nun 58. Maddesi

Avukatların avukatlık ya da Türkiye Barolar Birliği veya baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar sebebiyle haklarında soruşturmalar, Adalet Bakanlığının verdiği izin üzerine suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet savcısı tarafından yapılmaktadır Avukat yazıhaneleri ve konutları yalnızca mahkeme kararı ile ve kararda belirtilmiş olan olaylar ile ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilmektedir.  Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmekte olan bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamamaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın düzenine ilişkin hükümler ile saklıdır. Bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı gibi haklarında disiplin hapsi ya da para cezası da verilememektedir.

1