Askeri Dava Avukatı

Askeri Dava Avukatı

Askeri avukat- Askeri dava avukatı- Türk Silahlı Kuvvetler ya da Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay, astsubay, uzman erbaş, jandarma uzman erbaş ve erlerin Silahlı Kuvvetler bünyesinde yaşamış oldukları disiplin

Askeri Dava Avukatı

Askeri Avukat

Askeri avukat- Askeri dava avukatı- Türk Silahlı Kuvvetler ya da Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay, astsubay, uzman erbaş, jandarma uzman erbaş ve erlerin Silahlı Kuvvetler bünyesinde yaşamış oldukları disiplin suç veya cezalarının iptali oldukça önemlidir. Nİtekim Silahlı Kuvvetlerde görev yapan rütbeli personelin sicilinin bozuk olması görev süresince çeşitli hak mahrumiyetlerine sebep olacak ve ne yazık ki personelin maddi ve manevi geleceği zarar görecektir. İdare tarafından gerçekleştirilen her türlü işlem idari yargılama usulü kanununa göre sebep, konu, amaç, usul unsurları bakımından hukuka uygun olmalı bütün idari işlemler ise gerekçeli yapılmalıdır. Askeri idari yargının kaldırılması ile birlikte asker kişilerin idareye yani görev yaptıkları devlet kurumuna karşı açacakları davalarda artık askeri mahkemeler değil sivil mahkemeler görevli hale getirilmiştir. Bu sebeple askeri yargı avukatı ya da askeri idari yargı avukatı kavramları somut olarak varlığını yitirse de soyut olarak askeri dava avukatına devşirilmiştir.

Askeri Avukatın Önemi

Askeri avukatın önemi- Burada üzerinde önemle durulması gereken husus askeri avukatın askeri bilgisinin yanı sıra bu tür davalarda idare hukuku bakımından uzmanlaşmanın önemidir. Nitekim askeri mahkemeler kaldırılmış olsa da asker kişinin kışla içerisinde disiplin kanununa ya da jandarma personeli bakımından 7068 sayılı Kanuna muhalefetten verilen disiplin cezalarının iptali askeri bilgi sahibi olmanın önemini yitirmesini ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü bu disiplin cezasının iptali davaları artık askeri mahkemelerde değil sivil idare mahkemelerinde görülmekte ise de kullanılan teknik terimler hala aynıdır. Askeri yaşantıyı, kışla yaşantısını, emir komuta zincirini ve askeri hiyerarşi ile askeri ceza kanunları ile disiplin kanunu ve yönetmeliklerine hakim olmayan bir kişi tarafından davaların yönetimi oldukça güçtür. Bu yüzden askeri avukatın da askeri dava avukatının, askeri idare avukatının veyahut askeri davalara bakan avukatların disiplin suç ve cezalarına ilişkin davaları yönetimi tabi ki daha kolay olacak alanında uzmanlaşmış hele ki geçmişinde askerlik mesleğini icra etmiş bir askeri avukat takibin sağlanması davanın sonuçlanması bakımından davacının yararına olacaktır. Günümüzde idari yargının yönetimi oldukça güçtür. Mevzuat sisteminin fazlalığı askeri avukatın bilgisinin üst düzey olması gerektiğini bizlere göstermektedir. Önemli olan davalara vakıf olmak, geçmiş ile geleceği birleştirerek yapılabilecekler arasında köprü kurarak en iyi hizmeti vermekten geçmektedir. Bu yüzden her alanda olduğu gibi askeri hukuk, askeri dava gibi alanlarda asker avukata olan ihtiyaç artmaktadır.

Dava açarken askeri idari yargı avukatı|asker avukat|askeri avukat gibi niteliklerin araştırılması ve buna göre davaya yön verilmesi dava yönetimi bakımından son derece önemlidir.

Askeri ceza avukatı için ayrıntılı bilgi için askeri ceza avukatı başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuza danışın.

1