Ankara Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur | Mil Hukuk & Danışmanlık

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı boşanma ve nafaka hukuku kapsamında boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatı simgeleyen bir tabirdir. Aslında avukatlıkta daha doğru ifade ile avukatlık kanununda belirli bir alanda uzmanlaşılmasına ilişkin bir düzenleme bulunma

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı boşanma ve nafaka hukuku kapsamında boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatı simgeleyen bir tabirdir. Aslında avukatlıkta daha doğru ifade ile avukatlık kanununda belirli bir alanda uzmanlaşılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Avukatlar her davaya bakabilir. Ancak tabi ki de kendini bir alanda geliştirmek isteyen avukatlar boşanma davaları ile ilgilenmek istiyorlar ise bu alanda kendilerini uzmanlaştırmak için çaba sarf edebilmektedirler. Örneğin bir avukat tazminat davalarında kendisini geliştirmek istiyor ve bu alanda çalışmalarını arttırıyor ise belirli bir süre sonra tazminat davalarında uzmanlaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu da o avukatın halk arasında tazminat davalarına bakan avukat olarak nitelendirilmesine sebep olabilecektir. İşte boşanma avukatı kavramı da bu şekilde olup Ankara'da faaliyet gösteren avukatlara verilen bir sınıflandırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi ki de verdiğimiz örnekten yola çıkacak olursak Ankara boşanma avukatı kendisini boşanma davalarında geliştirmiş avukatlara verilen bir tanım olarak ortaya çıkacaktır. Ankara boşanma avukatı kavramı Ankara'da faaliyet gösteren ve buradaki baroya kayıtlı olan avukattır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ankara boşanma avukatı boşanma davalarında kendisini eğitmiş, kendisini bu alanda göstermiş bir avukat tanımıdır. Boşanma davaları ile ilgili sorular için konunun uzmanı avukatlarımıza ulaşabilirsiniz

Boşanma davaları özel boşanma sebeplerine ilişkin açılabilecekken genel boşanma davası dediğimiz evlilik birliğinin çekilmez hale gediği halk arasına şiddetli geçimsizlik olarak da bilinen dava türü olan genel boşanma davası olarak da açılabilir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası hakkında ayrıntılı bilgi için şiddetli geçimsizlikten boşanma davası başlıklı makalemizi okuyarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca taraflar anlaşmalı olarak da boşanabileceklerinden anlaşmalı boşanma davası nedir başlıklı makalemizden de yararlanabilirsiniz.

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri

Ankara boşanma avukatı ücretleri değişkenlik gösteren bir kavramdır. Nitekim her avukatın vekalet ücreti farklıdır ve buna göre kendisini müvekkillerine lanse etmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesine göre dava ücretlerinin asgari sınırı her yıl yayımlanır ve davaların asgari sınırın altında alınması yasaktır. Bir avukat ya da ankara boşanma avukatı anlaşmış olduğu müvekkili ile Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir fiyat belirleyemez ki bu durum açık bir şekilde etik olmadığı gibi kanuna da aykırıdır.

Uluslararası Boşanma Avukatı

Uluslararası boşanma avukatı kavramı ankara boşanma avukatı kavramı gibi genel bir tabirdir ve kendisini boşanma davalarında geliştirmiş avukatlar için kullanılan bir tabir olarak yine karşımıza çıkmaktadır.

MİL hukuk bürosu sahip olduğu tecrübe ile ankara boşanma avukatı olarak anılmak maksadıyla kendisini bu konularda uzmanlaştırmaya çalışmakta olup bir çok hukuki alanda olduğu gibi bu alanda da ekibini titizlikle oluşturmaktadır.

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur

Boşanma avukatı bulmak için ve boşanma avukatına davanızın takibini yaptırmak için öncelikle noterden vekaletname çıkartılmalıdır. Boşanma davalarında çıkartılacak vekaletnameler fotoğraflı olacağından dolayı notere gitmeden önce yanınızda fotoğraf bulundurmanız şarttır. Bu fotoğrafı notere verecek ve vekaletname çıkartacağınız avukatın bilgilerini söyledikten sonra fotoğraflı bir vekaletname çıkartmış olacaksınız. Boşanma Avukatı bu vekaleti boşanma davası ekinde mahkemeye sunacak ve vekiliniz olarak tüm dava sürecini yönetecek.

Boşanma Avukatı Boşanma Davasını Nerede Açar

Boşanma avukatı boşanma davasını ya eşlerden birinin yerleşim yerinin bulunduğu aile mahkemesinde ya da eşlerin son 6 ay birlikte yaşadıkları yer aile mahkemesinde açacaktır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesinde aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davası açılabilir. 

Boşanma Avukatı Davanın Tüm Sürecini Takip Eder mi

Boşanma avukatı ile boşanma davasını takip etmesini isteyen eş arasında vekaletname çıkartılmadan vekalet sözleşmesi ilişkisi kurulur. Taraflar bu vekalet sözleşmesini serbest olarak düzenlerler ve isteklerini bildirirler. Boşanma avukatı ile vekalet verecek kişi taleplerini birbirlerine iletip ücret konusunda da anlaşırlarsa davanın yönetimini boşanma avukatı üstlenmiş olur. Tabi hangi aşamaların takip edileceği hususununda görüşülmesi ve ücretin bu şekilde belirlenmesi her iki tarafın da yararına olacaktır.

Boşanma Davasında Boşanma Avukatı Bulundurulması Zorunlu mu

Boşanma davasında boşanma avukatı bulundurulması ve davanın avukat ile takip ettirilmesi zorunlu olmasa da tarafların boşanma süreçlerinin hukuka uygun olarak yönetilebilmesi ve hak kayıplarının ortadan kaldırılması için boşanma davalarının boşanma avukatı ile takip ettirilmesi tavsiye olunur.

Boşanma Avukatı Davayı Nasıl Takip Eder

Boşanma avukatı davayı üstlendikten sonra müvekkili ile birlikte boşanma sürecini konuşmalı müvekkiline boşanmaya sebebiyet veren sürecin nasıl gerçekleştiğini açıklatmalı hatta ve hatta buna ilişkin olay geçmişi hakkında yazılı bir anlatım yapmasını istemelidir. Boşanma avukatını yönlendirecek olan kişi davasını boşanma avukatına bırakan müvekkil olacaktır. Müvekkilin anlattığı hususlar boşanma davasının yol haritasını ortaya çıkartacaktır.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar Belirlenir

Boşanma avukatı ücreti tamamen tarafların aralarında yapacakları vekalet sözleşmesi ile belirlenecektir. Buna ilişkin olarak avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretler asgari tutarı belirlese de üst sınırı tarafların anlaşması ortaya koyacaktır. Bundan dolayı boşanma avukatı ücreti hakkında sabit bir tarife bulunmamaktadır. 

Boşanma Avukatına Her Bilgiyi Vermeli miyim

Boşanma avukatı müvekkili ile yapmış olduğu anlaşma gereği onun vekilidir. Onu her konuda en iyi şekilde temsil edecek olan kişi boşanma avukatıdır. Boşanma avukatı ile müvekkil arasında yapılan vekalet sözleşmesi ilişkisi gereği boşanma avuaktının sır saklama yükümlülüğü vardır. Boşanma avukatı sır saklama yükümlülüğü gereği müvekkili hakkında elde ettiği bilgilieri kimseyle paylaşmaz. Bu durum hem tazminat sorumluluğunu doğuracağı gibi her şeyden öte vicdani sorumluluğun da bir gereğidir. Boşanma avukatı ile müvekkil zaman sonra birbirlerini daha da iyi tanıyacaklarından müvekkil boşanma davasının her aşamasında boşanma avukatına her zaman rahatlıkla danışabilecek, evlilik birliği içerisinde sorun yaşadığı mahrem konuları dahi anlatabilecektir. Dava tüm savunma ve iddiaların en iyi şekilde mahkemeye izah edilmesi ile kazanılır. Bu husus hiç bir zaman unutulmamalıdır.

Boşanma Avukatına Nasıl Vekalet Verilir

Boşanma avukatına vekalet verilmeden önce vekalete ilişkin bilgileri alınır. Bundan sonra bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte notere gidilir. Notere boşanma davası için vekaletname vermek istenildiği belirtilir ve bundan sonra noter boşanma avukatının bilgileri ile kişi adına fotoğraflı bir vekaletname çıkartı. Kişi çıkartmış olduğu vekaletname ile birlikte avukata gider ve vekaletin aslını avukata verir. Boşanma avukatı almış olduğu vekalet ile dava süresinin tüm aşamalarını yürütebilecektir.

Ankara Boşanma Avukatı Boşanma Davasını Nerede Açar

Ankara boşanma avukatı boşanma davasını müvekkilinin yerleşim yeri aile mahkemesinde ya da eşlerin son altı aydır birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açabilecektir. Ankara boşanma avukatının bulunduğu yerde dava açılacak diye bir kural mevcut değildir. Kanuna göre boşanma davasında avukat davayı takip etse dahi sırf ankara boşanma avukatı diye dava Ankara'da açılamaz. Kanun açık bir şekilde boşanma davalarında yetkili mahkemeyi düzenlemiştir.

Ankara Boşanma Avukatı Boşanma Davasında Beyan Sunabilir mi

Ankara boşanma avukatı boşanma davasının her aşamsında beyan sunabilir. Boşanma davalarında önemli olan eşlerin evlilik birliğinden herhangi bir beklentilerinin kalmadığı ile davalarının kabul edilmesi için bunu ispatlayacak tüm vakıaları sunmalarıdır. Boşanma davasında istenilen kadar ancak hukuka uygun olmak kaydıyla beyanda bulunulabilir.

Ankara Boşanma Avukatı Duruşmaya Başka Bir Avukat Görevlendirebilir mi

Ankara boşanma avukatı duruşmalara yetki belgesi ile başka bir avukat görevlendirebiir. Ankara boşanma avukatının başka mahkemelerdeki boşanma davalarının yoğunluğu nedeniyle başka avukatları duruşmada yetkilendirmesi son derece normaldir. Yetki verilen boşanma avukatı davanın tümünü yönetmez. Sadece ankara boşanma avukatının verdiği yetki çerçevesinde duruşmaya girer ve yine ankara boşanma avukatının verdiği talimat ile duruşmada söylenilmesi gereken iddiaları söyler ya da savunmaları yapar.

Boşanma Avukatının Hukuki Yükümlülükleri

Boşanma avukatının yükümlülükleri içerisinde sır saklama, özen gösterme yükümlülüğü bizim gördüğümüz en önemli yükümlülüklerdendir. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan boşanma avukatı müvekkilinin tüm sırlarına ortak olmakla birlikte bunları hiçbir kişiye açıklamamalı ve tüm süreçte öğrendiklerini hayatının sonuna kadar kendisinde tutmalıdır. Boşanma avukatının sır saklama yükümlülüğü sadece dosyayı ve davayı takip ettiği süre boyunca geçerli olmayıp vekalet ilişkisi bittikten sonra da geçerlidir. Bu durum hem ahlaki hem de yükümlülük bakımından uyulması gereken kuraldır. Boşanma avukatı boşanma sürecinde müvekkilinin tüm özelini öğrenir, hatta ve hatta cinsel hayatı ile ilgili bilgilere de vakıf olur. Cinsel yönelimleri, eşiyle cinsel yaşamı, üçüncü kişilerle olan ilişkileri, sosyal hayatı gibi yaşanmışlıklar boşanma avukatı ile güven içerisinde rahatlıkla paylaşılmalıdır. İşte bu durumda boşanma avukatı öğrenmiş olduğu bu bilgileri yükümlülüğü gereği kimseyle paylaşmaz ve sır olarak kendisinde tutar. Boşanma avukatı bu yüzden boşanmak için kendisine başvuran müvekkil adaylarıyla genellikle yalnız bir ortamda görüşür. 

Boşanma avukatının diğer bir yükümlülüğü de özen gösterme yükümlülüğüdür. Boşanma avukatı boşanma davasının her sürecine vakıf olmalı dosyayı özen yükümlülüğüne uygun olarak takip etmelidir. Boşanma davasında müvekkilinin haklarını özenli, dikkatli ve nizami bir şekilde gözetmek zorunda olan boşanma avukatının özen gösterme yükümlülüğü bir yükümlülük olmaktan öte boşanma avukatının karakteristik özelliği olmalıdır. Bu özellik içine işlemeli ve müvekkillerinin davasına çözüm odaklı yaklaşmalıdır. 

Boşanma Avukatı Empati Kurabilmelidir

Boşanma avukatı empati kurabilmeli ve müvekkilinin yerine geçebilmelidir. Müvekkilinin düşündüğü hususları dosyaya yansıtmalı hakkını başından sonuna kadar empati kurarak savunmalıdır. Boşanma avukatı müvekkilin üçüncü bir kişi ya da müşteri olarak görmez. Boşanma avukatı müvekkilinin içinde bulunduğu durumdan ötürü düşmüş olduğu zorluğun farkında olarak ona tam bir hukuki destek sağlamak için elinden geleni yapar. 

Boşanma Yargıtay Kararları

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi   
200910315 E. 
2010/12098 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Konya 1. Aile Mahkemesi
TARİHİ :31.03.2009
NUMARASI :Esas no:2007/775 Karar no:2009/331

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kadının boşanma davası, velayet, kusur, manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Davacı-davalı kadının velayet yönünden temyizinde;
Velayette aslolan çocuğun menfaatidir. Çocuğun 2007 Eylül ayından bu yana anne yanında olduğu anne ile aralarında duygusal bağ oluştuğu, anneyi istediği, okul ve yaşadığı çevreye alıştığı, alınan uzman raporlarından da velayetin anneye verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu yönler gözetilmeden davacı-davalı annenin velayetin verilmesi talebinin reddi ile yazılı şekilde velayetin kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2-Davalı-davacı kocanın temyizine gelince;
a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya yol açan olaylarda mahkemenin de kabulünde olduğu üzere güven sarsıcı davranışlarda bulunan davacı-davalı kadının daha ziyade kusurlu bulunmasına, Türk Medeni Kanununun 166/2.maddesi koşullarının da gerçekleşmesine göre davalı-davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı-davacı kocanın ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. md.4 BK. md. 42,43,44,49) dikkate alınarak davalı-davacı koca yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün; yukarıda 1. ve 2/b.bentlerinde yazılı nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan davalı-davacı kocanın temyizine konu yönlerinin ise yukarıda 2/a bentte yazılı nedenle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcın yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.17.06.2010(Prş.)

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
2009/9369 E.  
2009/13147 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Antalya 1. Aile Mahkemesi
TARİHİ                  :23.03.2009         
NUMARASI                           :Esas no:  2008/574  Karar no:2009/310

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafakalar, tazminatlar, ziynet eşyaları, aile konutu, vekalet ücreti, harç ve yargılama giderleri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olan yönlere ait temyiz itirazlarının incelenmesi artık mümkün bulunmamasına göre davacı-davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyize konu itirazları yersizdir.

2-Dairemizin 11.02.2008 tarihli bozma ilamında; temyize konu edilen hükmün, Çeyiz eşyaları, ziynet alacağı, davalı-davacı kocanın birleşen boşanma davası yönünden bozulduğu, davacı-davalı kadının yoksulluk nafakası, tazminatlar, harç ve vekalet ücreti, davalı-davacı kocanın da maddi tazminat ve nafaka yönlerinden temyiz itirazlarının bozma nedenine göre inclenmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle; tazminatlar, nafakalar, harç ve vekalet ücreti yönünden inceleme yapılmamış ve bu yönlerden hüküm kesinleşmemiştir. Yerel mahkemece, dairemizin bozma kararına yanlış anlam verilerek  davacı-davalı kadın tarafından talep edilen maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası konusunda verilen ilk kararın kesinleştiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

3-Davacı-davalı kadının boşanma davası kabul edildiği halde, yargılama masraflarının davalı-davacıdan alınması gerekirken davacı-davalı üzerinde bırakılması ve bakiye harcın da davalı-davacıya yükletilmesi gerekirken davacı-davalıdan alınmasına  karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
4-Davalı-davacı kocanın birleşen boşanma davası reddedildiği halde, kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı kadın lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi de yanlış olmuştur.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2, 3 ve 4. bentlerde açıklanan  nedenle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer yönlerin 1. bentle belirtilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere   oybirliğiyle karar verildi.02.07.2009 (Prş.)